Embarcadero Delphi i C++

Na rynek trafiły najnowsze wersje narzędzi Delphi i C++ Builder. To pierwsza odsłona popularnych środowisk programistycznych z logo nowego właściciela.

Na rynek trafiły najnowsze wersje narzędzi Delphi i C++ Builder. To pierwsza odsłona popularnych środowisk programistycznych z logo nowego właściciela.

Na początku maja br. Borland ogłosił sprzedaż działu rozwoju narzędzi programistycznych - CodeGear, Embarcadero Technologies. W ten sposób zrealizowany został plan sprzed dwóch lat, gdy Borland zapowiedział, że zamierza się skupić głównie na rozwoju narzędzi wspomagających procesy produkcji i zarządzania cyklem życia oprogramowania ALM (Application Lifecycle Management). Wówczas nie znalazł się kupiec na dział narzędzi programistycznych i Borland zdecydował się wydzielić go, tworząc firmę CodeGear. Wartość sprzedaży tej firmy to 24,5 mln USD, a transakcja jej przejęcia przez Embarcadero Technologies została zakończona 30 czerwca br. Tym samym firma ta stała się posiadaczem praw do dwóch znanych platform programistycznych - Delphi i C++ Builder.

Nowy właściciel, nowe narzędzia

324euro

to cena uaktualnienia pakietów Delphi i C++ Builder w wersjach Professional.

W połowie września miała miejsce polska premiera nowej generacji platform programistycznych Delphi i C++ Builder. Najnowsze wersje obu środowisk RAD wprowadzają liczne zmiany w warstwie narzędziowej. Pojawiły się nowe funkcjonalności i usprawnienia istniejących rozwiązań, które pozwalają m.in. na łatwiejsze tłumaczenie aplikacji, co ma umożliwić programistom szybsze niż dotąd oferowanie zlokalizowanych wersji oprogramowania. Rozszerzone zostały również możliwości w zakresie obsługi nowych bibliotek i technologii dbExpress oraz architektury DataSnap. Obsługa wielowarstwowej architektury ma pozwolić na wykorzystywanie metodyki RAD do tworzenia skalowanych aplikacji bazodanowych warstwy pośredniej.

Delphi 2009 i C++ Builder 2009 są pierwszymi produktami łączącymi funkcjonalności znane wcześniej z narzędzi rodzin CodeGear i DatabaseGear. Według oficjalnych informacji, oba środowiska w pełni wspierają kodowanie Unicode. Sam język Delphi zyskał zaś obsługę generycznych typów danych, opartych o nie struktur kontenerowych i metod anonimowych. Natomiast platformę narzędziową C++ rozszerzono m.in. o zgodność z formalnym językiem modelowania UML oraz przyszłymi standardami C++0x, które mają zostać wprowadzone w 2009 r. Dodane zostały też narzędzia usprawniające prekompilację nagłówków.

Oba środowiska w wersji Architect zawierają również narzędzie ER/Studio Developer Edition służące do modelowania i projektowania baz danych. Według oficjalnych informacji, ceny pakietów Delphi i

C++ Builder w wersjach Professional Upgrade zaczynają się od 324 euro. Oprócz pakietów narzędziowych Delphi 2009

i C++ Builder 2009 dostępny jest zestaw oprogramowania łączący oba środowiska programistyczne, kosztujący od 374 euro.

Nowe funkcjonalności środowiska Delphi 2009

  • udoskonalone narzędzia do tłumaczenia oraz zarządzania projektami tłumaczeń,
  • rozszerzone wsparcie dla tworzenia bazodanowych aplikacji w technologii dbExpress oraz DataSnap,
  • lepsze zarządzanie zasobami oraz pełniejsze wsparcie przy tworzeniu różnych kompilacji.

Kontynuowana polityka

Wyłącznym partnerem Embarcadero i Borland na polskim rynku jest BSC Polska. Według zapewnień jej przedstawicieli, zmiany właścicielskie nie będą miały wpływu na politykę licencyjną dotyczącą pakietów Delphi

i C++ Builder. "Sposób licencjonowania narzędzi programistycznych z rodziny CodeGear sprawdził się do tej pory i pozostaje bez większych zmian w ramach oferty firmy Embarcadero Technologies" - mówią. Nowe środowiska narzędziowe są oferowane na dotychczasowych zasadach licencjonowania. Dodatkowo oferowana jest usługa wsparcia technicznego, w ramach której klient otrzymuje m.in. prawo do bezpłatnych aktualizacji nabytego środowiska przez okres 12 miesięcy.

W niedalekiej przyszłości środowiska Delphi i C++ Builder mają być rozwijane m.in. pod kątem natywnej obsługi architektury 64-bitowej. Stosowne kompilatory miałyby umożliwiać rekompilację źródeł aplikacji

32-bitowych do środowiska Win64. Planowane usprawnienia miałyby objąć również architekturę DataSnap oraz obsługę języka Register Transfer Language. "Naszym celem jako producenta rozwiązań programistycznych jest wyeliminowanie barier powstających pomiędzy programowaniem aplikacji i baz danych" - zapewnia Michael Swindell, wiceprezes ds. produktów w firmie Embarcadero Technologies. Rozwijane ma być również zintegrowane środowisko RAD dla języka PHP - Delphi for PHP.

Tymczasem firma Borland po sprzedaży CodeGear kontynuuje politykę rozwoju linii produktów wspierających zarządzanie cyklem wytwarzania aplikacji. Pierwszym tego typu pakietem wprowadzonym na rynek już po sprzedaży CodeGear, jest Borland Management Suite (BMS). W jego skład wchodzą narzędzia: TeamDemand, TeamFocus oraz TeamAnalytics. Ich funkcjonalność umożliwia odpowiednio: zarządzanie zgłoszeniami i roszczeniami działów biznesowych w stosunku do jednostek zajmujących się rozwojem oprogramowania oraz koordynowanie stopnia realizacji poszczególnych projektów rozwojowych realizowanych wedle różnych metodyk. Z kolei aplikacja TeamAnalytics to narzędzie analityczne wspomagające procesy zarządzania cyklem produkcji oprogramowania.

Najważniejsze nowości w C++ Builder 2009

  • udoskonalone narzędzia do tłumaczenia oraz zarządzania projektami tłumaczeń,
  • rozszerzone wsparcie dla tworzenia bazodanowych aplikacji technologii dbExpress oraz DataSnap,
  • wsparcie dla Unicode,
  • wsparcie dla nowych bibliotek C++, m.in. C++0x, Boost oraz implementacja ISO C++ Library Technical Report,
  • rozbudowane komponenty programistyczne VCL,
  • ulepszona zgodność z Delphi,
  • możliwość tworzenia wizualizacji aplikacji z wykorzystaniem modelowania UML dla C++.

TOP 200