Emax w RUCH-u

Firma wdroży System Zabezpieczenia Danych oraz dostarczy niezbędny sprzęt komputerowy. Rozwiązanie będzie oparte na oprogramowaniu Legato Systems.

Spółka podpisała umowę na wdrożenie Systemu Zabezpieczania Danych w Ruch SA. Emax zobowiązał się również dostarczyć niezbędny sprzęt komputerowy. System zostanie stworzony z wykorzystaniem oprogramowania Legato Systems. Spółki podpisały kontrakt 21 września br. W ramach umowy Emax przeprowadzi również niezbędne szkolenia z zakresu administrowania i eksploatacji systemu. Wartość umowy opiewa na 375,5 tys. USD netto. Emax udzieli dystrybutorowi rocznej gwarancji na system i trzyletniej gwarancji na sprzęt komputerowy. Emax ma również świadczyć pogwarancyjne usługi serwisowe, za które Ruch zapłaci 79,5 tys. USD netto.

Legato Systems specjalizuje się w oprogramowaniu zarządzającym pamięciami masowymi i systemach archiwizujących. Rozwiązania producenta wykorzystuje ponad 10 tys. firm na całym świecie.

Zobacz również:


TOP 200