Emax: umowa z KW

Należący do grupy Emax, Winuel podpisał kolejną umowę Kompanią Węglową. Jej przedmiotem jest modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w wybranych kopalniach i zakładach należących do KW. Wartość umowy wynosi 1,34 mln zł.

Winuel pod koniec sierpnia zawarł z Kompanią Węglową umowę o wartości 3 280 tys. zł, której przedmiotem, takżę są prace modernizacyjne układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej.

Jak informowaliśmy wcześniej, Winuel podpisał umowę podwykonawczą ze spółką Ster-Projekt, która relizuje budowę systemu wsparcia informatycznego służb ruchu drogowego Policji. Firma otrzyma za wykonane prace 9,98 mln zł.

Zobacz również:

  • Ericsson i Samsung kończą spory dotyczące licencji
  • Przenoszenie aplikacji SAP do chmury Google będzie łatwiejsze

TOP 200