Elektroniczny obieg faktur w Ergonie

Międzynarodowy producent sprężanych prefabrykatów betonowych i dostawca wysokiej jakości usług inżynieryjnych, transportu i budowy Ergon, używa systemu Comarch ECM do obiegu faktur zakupowych.

System został zintegrowany z działającym już w firmie systemem ERP Exact. Nowe rozwiązanie pozwoli na przetwarzanie ok. 1000 faktur miesięcznie, a z systemu będzie korzystać ok. 100 osób. Pozwoli to na redukcję kosztów i usprawnienie pracy. Pracownicy korzystają z jednego interfejsu, a dane w systemie mogą być automatycznie weryfikowane. „Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w obieg elektronicznych obrazów faktur zakupowych dotyczących m.in. transportu, magazynowania czy obsługi projektów, co zapewnia przyspieszenie pracy i zmniejsza ryzyko opóźnień w należnych płatnościach względem partnerów biznesowych. Ważnym elementem procesów workflow była elastyczność i możliwość dostosowania do specyfiki naszej firmy, dzięki czemu przepływ zadań przez system Comarch ECM dokładnie odzwierciedla nasze potrzeby" – mówi Małgorzata Rogalska, dyrektor finansowy firmy Ergon.

Zobacz również:

  • Czy polskie firmy gotowe są na czwartą rewolucję przemysłową?
  • Nowe technologie w systemach do zarządzania finansami

  • TOP 200