Elektroniczne sprawozdania

Od stycznia banki będą dostarczać sprawozdania dla NBP w standardzie elektronicznym.

Od stycznia banki będą dostarczać sprawozdania dla NBP w standardzie elektronicznym.

Od stycznia 1997 r. banki komercyjne i spółdzielcze, działające na terenie Polski, będą zobowiązane do dostarczania sprawozdań na potrzeby Narodowego Banku Polskiego w nowym standardzie elektronicznym. Do ich obsługi NBP będzie wykorzystywał, oparty na bazie Ingres, informatyczny system BIS (Bankowa Informacja Sprawozdawcza), opracowywany przez własny Departament Informatyki. Zadaniem systemu będzie zbieranie, kontrolowanie, analizowanie i prezentowanie informacji sprawozdawczych z banków na potrzeby Departamentu Statystyki, Głównego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, dPartamentu: Polityki Pieniężno-Kredytowej, Analiz i Badań oraz innych jednostek NBP.

Źródłem informacji dla systemu BIS będą miesięczne sprawozdania banków, wypełnione zgodnie z instrukcjami NBP. Każde z nich będzie składało się z ok. 140 dokumentów źródłowych i zawierało ok. 5 tys. danych jednostkowych (do chwili obecnej - 1,5 tys.). W celu zapewnienia ich poprawności NBP nieodpłatnie udostępni bankom specjalny, opracowany przez wrocławską firmę Elba, moduł WE-BIS, którego zadaniem będzie rejestracja, korekta, sporządzanie wydruków i tworzenie zbioru wyjściowego.

Jeśli przynajmniej jeden z algorytmów kontroli modułu WE-BIS wykaże błąd, funkcja generowania danych i przekazania ich do NBP nie będzie wykonana. Jeśli natomiast dane będą wprowadzone poprawnie, to - po dostarczeniu ich pocztą elektroniczną lub na dyskietce do Centralnej Komórki Sprawozdawczej w NBP -zostaną poddane zbiorczej kontroli spójności za pomocą ponad 1,5 tys. przygotowanych do tego celu algorytmów. Kontrola będzie dotyczyła dynamiki zmian w porównaniu do poprzednich okresów sprawozdawczych oraz analizy przyrostowej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień, bank będzie zobowiązany do natychmiastowej ich korekty. Poprawnie wpisane dane będą przekazywane do tzw. bazy publikacyjnej, na podstawie której zostaną wygenerowane w systemie BIS stałe zestawienia wynikowe zarówno dla pojedynczych banków, ich grup, jak i całego sektora bankowego.

Informacjami z bazy publikacyjnej będzie także zasilana hurtownia danych NBP. Operacja ta wykonywana ma być automatycznie. Dostęp do hurtowni będą mieli pracownicy kilku departamentów Centrali NBP, którzy - korzystając z aplikacji stworzonych za pomocą narzędzi SAS Institute - mogą przeprowadzać własne szczegółowe analizy dotyczące wybranego banku lub grup banków.

Podobne narzędzia dla banków komercyjnych oferuje kilka polskich firm informatycznych. Jednym z nich jest system Bakis firmy Elba, wspomagający tworzenie sprawozdań w bankach wieloodziałowych, nie wyposażonych w centralny system księgowy; innym - system Sara 97, opracowany za pomocą narzędzi SAS przez firmę Sawan. Dzięki niemu dane zawarte w sprawozdaniach dla NBP można wykorzystać do własnych celów (trzeba jednak kupić narzędzia SAS). Niektóre kompleksowe systemy zarządzania bankiem, np. nagrodzony na InfoManie '96 defbankPro 96 firmy COMP, mają wbudowaną obsługę nowej sprawozdawczości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200