Elektroniczne podatki SAP

SAP Polska udostępnia aktualizację swoim systemom, umożliwiającą elektroniczną kontrolę podatkową zgodną ze znowelizowaną ustawą Ordynacji Podatkowej.

SAP Polska udostępnia aktualizację swoim systemom, umożliwiającą elektroniczną kontrolę podatkową zgodną ze znowelizowaną ustawą Ordynacji Podatkowej.

Ordynacja zobowiązuje przedsiębiorstwa prowadzące rachunkowość elektroniczną do udostępnienia na żądanie danych podatkowych w formacie cyfrowym (art. 286 par. 4 pkt 1). Aktualizacja polega na dodaniu do systemu finansowego dedykowanych programów eksportu danych na potrzeby kontroli i jest dostępna dla wszystkich użytkowników SAP w ramach usług utrzymania systemu.

SAP, tel. (+22) 541 66 06

http://www.sap.pl


TOP 200