Elektroniczne podania bez znaczków skarbowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o opłacie skarbowej, przedłożony przez ministra finansów. Przewiduje on, że nakładanie opłaty skarbowej będzie ograniczone wyłącznie do dokumentów wydawanych przez organy administracji publicznej. Jej wysokość zaś będzie uzależniona od nakładów pracy i kosztów, które powstaną po stronie administracyjnej. Ułatwi to składanie podań drogą elektroniczną.

Opłata skarbowa nie będzie pobierana m.in. za złożenie podania i załącznika do podania. Z opłaty zostaną zwolnione również renty strukturalne i renty z tytułu ubezpieczenia społecznego, a także weksle i dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela. Nie będzie się także płacić za dokumenty stwierdzające udzielania pełnomocnictwa lub prokury, które odnoszą się do administracji publicznej lub postępowania sądowego.

Koszty opłaty skarbowej będą więc związane wyłącznie z wydawaniem zaświadczeń i zezwoleń i dokonywaniem czynności urzędowych. Opłata za wydanie zaświadczenia będzie obowiązywała w momencie złożenia wniosku, natomiast w przypadku nie wydania zaświadczenia opłata skarbowa będzie zwracana. Przepisy ustawy eliminują również możliwość wniesienia opłaty skarbowej znaczkami skarbowymi, a także urzędowymi blankietami wekslowymi.

Wejście w życie ustawy ma spowodować zmniejszenie wydatków z budżetu państwa o ok. 22,6 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200