Elektroniczne narzędzia

IBM uaktualnił ofertę narzędzi do tworzenia rozwiązań dla handlu elektronicznego. Pojawiły się kolejne wersje VisualAge i WebSphere Studio oraz nowe elementy projektu San Francisco.

IBM uaktualnił ofertę narzędzi do tworzenia rozwiązań dla handlu elektronicznego. Pojawiły się kolejne wersje VisualAge i WebSphere Studio oraz nowe elementy projektu San Francisco.

IBM udostępnił nową wersję komponentów aplikacyjnych Application Business Components 1.4, opracowywanych od kilku lat w ramach projektu San Francisco. Jednocześnie przedstawiciele firmy zapowiedzieli, że wszystkie komponenty stworzone w ramach San Francisco zostaną zamienione na Enterprise Java Beans.

Przeniesienie komponentów San Francisco 1.4 do EJB ma na celu zaoferowanie programistom jednolitego modelu tworzenia aplikacji w ramach promowanej przez IBM platformy e-biznesu. W jej skład wchodzi środowisko programistyczne VisualAge, serwer aplikacyjny WebSphere i pakiet narzędziowy WebSphere Studio, program do obsługi handlu elektronicznego Net.Commerce oraz system asynchronicznej komunikacji między aplikacjami MQSeries.

IBM opracował w Javie komponenty wizualne Java Beans, ułatwiające tworzenie graficznej formy klienckiej części aplikacji. Zastąpią one GUI Framework, dostępny we wcześniejszych wersjach San Francisco. W wersji San Francisco 1.4 znajdują się napisane w Javie komponenty COB (Common Business Objects) spełniające podstawowe funkcje, m.in. obsługujące daty, adresy, dane osobowe, jednostki miary, zamianę walut.

W San Francisco 1.4 dodano wsparcie dla różnych baz danych. Oprócz uniwersalnej IBM DB2 Universal Database, San Francisco pozwala na korzystanie z baz Microsoft SQL Server w Windows NT i Oracle 8x w Sun Solaris, HP UX i Reliant Unix.

VisualAge 3.0

Według IBM, VisualAge Professional for Java ma stanowić podstawowe narzędzie programistyczne do opracowania aplikacji handlu elektronicznego. Program służy do opracowania aplikacji w "czystej" Javie, pozwalając na pisanie apletów, servletów (komponentów aplikacji wykonujących się na serwerze), przygotowanie procedur składowanych dla serwera bazy danych oraz komponentów Java Beans i Enterprise Java Beans. Program jest ściśle zintegrowany z uniwersalną bazą danych IBM DB2 Universal Database oraz serwerem aplikacyjnym WebSphere, choć umożliwia również korzystanie z produktów innych firm. W program wbudowano wsparcie dla SQLJ oraz wprowadzono możliwość osadzania aplikacji w systemie Sun Solaris.

W następnej wersji VisualAge for Java przewiduje się wsparcie dla standardu Java 2 Enterprise Edition. IBM poinformował również, że przygotowuje wersję VisualAge for Java dla systemu operacyjnego Linux.

WebSphere Studio 3.0

WebSphere Studio to zestaw programistyczny przeznaczony do zarządzania projektem, opracowania, testowania i osadzania aplikacji działających w sieci WWW.

Moduł do wizualnego projektowania stron HTML pozwala na opracowanie i włączanie w nie skryptów Java Server Pages (JSP) czyli przygotowanie dynamicznych stron, uaktualnianych na podstawie zawartości bazy lub z komponentów EJB w chwili jej wczytywania do przeglądarki WWW . W połączeniu z serwerem WebSphere można zdalnie testować aplikacje, osadzone w docelowym środowisku wykonawczym.

Środowisko programistyczne Workbench integruje narzędzia do obsługi pracy grupowej nad projektem aplikacji. WebSphere Studio 3.0 i VisualAge Professional for Java 3.0 zawierają elementy konieczne do opracowania całości aplikacji: interfejsu użytkowego, skryptów dla dynamicznych stron HTML, komponentów Java Beans, opracowanych przez stację klienta, i Enterprise Java Beans, wykonujących na serwerze sprzętowym biznesową logikę aplikacji i procedur składowanych w Javie dla bazy danych.


TOP 200