Elektroniczna skarbówka: wkrótce podatki przez Internet

Chcemy przeprowadzić rewolucję informatyczną - zapowiedziało kierownictwo resortu finansów podczas konferencji prezentującej zmiany planowane w polskim systemie podatkowym.

"Jesteśmy w trakcie realizacji projektu e-deklaracje. Pozyskaliśmy już 140 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Mamy już wstępnie rozpisaną architekturę systemu. Nie utworzono jeszcze biura dedykowanego do obsługi projektu, ale spodziewam się, że powstanie w ciągu najbliższych tygodni. Ścigamy się z czasem. Datą graniczną jest 16 sierpnia. Do tego czasu musi powstać system umożliwiający przyjmowanie e-deklaracji od dużych podatników. Następnym krokiem będzie wdrożenie systemu obsługującego wszystkich podatników, w tym osób fizycznych" - powiedział Mariusz Andrzejewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, nadzorujący prace departamentu informatyki i rachunkowości.

Według deklaracji ministerstwa powstanie także ogólnopolskie centrum informacji podatkowej, zapewniające możliwość komunikacji z podatnikami z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Od marca br. na stronach urzędów i izb skarbowych, mają być upubliczniane tematy kontroli, dzięki czemu podatnicy będą mogli lepiej się do nich przygotować i uporządkować dokumenty.


TOP 200