Elektroniczna kontrola graniczna

Główny Urząd Ceł wdroży do października br. systemy poczty elektronicznej i informacji prawnej.

Główny Urząd Ceł wdroży do października br. systemy poczty elektronicznej i informacji prawnej.

Na przełomie roku zostały rozstrzygnięte dwa przetargi związane z informatyzacją Głównego Urzędu Ceł. Pierwszy z nich - na wdrożenie poczty elektronicznej - wygrała firma Hewlett-Packard Polska ze swoim systemem OpenMail, drugi - elektroniczny system informacji prawnej "Alexis" - warszawska firma Rodan System. Oba projekty są realizowane ze środków Funduszu PHARE Unii Europejskiej w ramach programu POLCUSTOMS PL, przeznaczonego m.in. do opracowania systemów informatycznych dla centralnej administracji celnej.

Do dziś nie podjęto decyzji, czy Siemens-Nixdorf przejmie zobowiązania CGK w zakresie globalnej komputeryzacji administracji celnej. CGK od marca 1995 r. pracuje nad stworzeniem systemu informatycznego wspomagającego pracę GUC. Jak pisaliśmy przed dwoma tygodniami, w związku z opóźnieniami w realizacji kontraktu Siemens zaproponował GUC, że przejmie zobowiązanie CGK, będącej w 100% jego własnością. GUC musi jednak czekać na decyzję Urzędu ds. Zamówień Publicznych, który ma określić warunki dokonania zmian w umowie zawartej w 1994 r.

Poczta elektroniczna

Zdaniem przedstawicieli GUC, celem wdrożenia systemu OpenMail jest redukcja kosztów administracyjnych wewnętrznej dystrybucji dokumentów, zapewnienie bezpieczeństwa transmisji oraz usprawnienie komunikacji zarówno wewnątrz struktur GUC, jak i z klientami zewnętrznymi.

Po analizie potrzeb i wymagań użytkowników, HP będzie zobowiązane do przeprowadzenia pilotowego wdrożenia systemu w kilku jednostkach administracji celnej, a po jego akceptacji - do rozszerzenia wdrożenia na wszystkie jednostki organizacyjne administracji celnej i konsolidacji całego systemu. W ramach realizacji projektu producent dostarczy także sprzęt: 20 serwerów (HP 9000 klasy D) oraz ok. 200 stacji roboczych (Vectra). Planowane zakończenie wdrożenia nastąpić ma pod koniec października br. Do tego czasu zostanie przeszkolonych ponad 250 funkcjonariuszy celnych.

Intranet Alexis

Tworzony przez warszawską firmę Rodan system informacji prawnej ma zapewnić natychmiastowy dostęp do przepisów prawa zgromadzonych w hipertekstowej bazie danych. Ma być narzędziem do odnajdywania potrzebnych informacji oraz wspomóc proces tworzenia aktów prawnych w Departamencie Prawnym GUC. Dostęp do danych zgromadzonych w systemie będzie odbywał się za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Umożliwi to korzystanie z systemu innym pracownikom administracji celnej w całej Polsce oraz wybranych ministerstw. Będzie to zatem jeden z pierwszych komercyjnych systemów informacyjnych w technice intranet w Polsce. Wszystkie dokumenty prawne, także historyczne, będą przechowywane w hipertekstowej bazie danych opracowanej przez Dom Wydawniczy ABC. Do ich przeszukiwania będzie wykorzystywane narzędzie TOPIC amerykańskiej firmy Verity, zaadaptowane do fleksji języka polskiego.

Rodan System ma także opracować aplikację wspomagającą obieg dokumentów w Departamencie Prawnym oraz zapewnić replikację bazy danych na innych serwerach użytkowanych w GUC, m.in. na serwerze pocztowym. Od strony sprzętowej system będzie obsługiwany przez serwer unixowy HP klasy K i 20 stacji roboczych Compaqa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200