Elektroniczna dokumentacja w Gdańsku i Łodzi

W resorcie cyfryzacji podpisano list o współpracy we wdrażaniu systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją na bazie systemu autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

System, który dotychczas był wprowadzany wyłącznie w jednostkach administracji rządowej, jeszcze w tym roku trafi do urzędów miejskich Gdańska oraz Łodzi.

Jak wyjaśnia MAC istotą pilotażu, jest nie tylko przekazanie i rozwijanie na zasadach niekomercyjnych jednolitego systemu administracji publicznej, lecz również przekazanie know-how i zbudowanie kompetencji po stronie administracji samorządowej w taki sposób, aby kolejne wdrożenia w administracji samorządowej mogły odbywać się autonomicznie na terenie poszczególnych województw. Minister Andrzej Halicki podkreśla, że wdrożenie systemu EZD to przede wszystkim wprowadzenie nowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w jednostce, a nie tylko udostępnienie urzędnikom systemu teleinformatycznego, usprawniającego prowadzenie czynności kancelaryjnych.

Zobacz również:


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200