Elektroniczna dobra nowina

Niebawem: oficjalna strona WWW Kościoła Rzymsko-Katolickiego i porada duszpasterska przez Internet.

Niebawem: oficjalna strona WWW Kościoła Rzymsko-Katolickiego i porada duszpasterska przez Internet.

Obecnie każda diecezja Kościoła Rzymsko-Katolickiego ma własny adres internetowy. System opiera się na oprogramowaniu BBS Worldgroup, autorstwa amerykańskiej firmy Galacticomm. Jesienią br. do istniejących usług, czyli poczty elektronicznej i serwisu KAI, dodano serwer poczty internetowej, opartej na protokole UUCP. Domeną dla wszystkich katolickich internautów jest wciąż serwer Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI).

"Oprogramowanie Worldgroup umożliwia użytkownikom jednoczesne korzystanie z ośmiu kanałów w protokole IPX na jednej linii telefonicznej" - wyjaśnia Marcin Królak z firmy M System, która jest odpowiedzialna za dostawę i implementację oprogramowania w diecezjach. Jeden kanał przeznaczony jest w diecezjach na odbiór serwisu KAI, na pozostałych mogą pracować klienci sieci LAN. Od niedawna M System do funkcji Worldgroup dołączył moduł Fax On-line, umożliwiający wysyłanie faksów bezpośrednio z komputera. Od 1 stycznia 1997 r. - jak powiedział Marcin Przeciszewski, szef KAI - opiekę nad systemem dystrybucji poczty elektronicznej i serwisu Agencji przejmie firma KES.

Najistotniejsze dla rozwoju kościelnej sieci jest obecnie umożliwienie wszystkim użytkownikom odbierania poczty elektronicznej na własny, internetowy adres. Koncepcja - zgłoszona przez diecezję krakowską - opiera się na założeniu, że wszystkie przesyłki powinny przechodzić przez jedną bramkę w Warszawie. Jeśli ksiądz kardynał Franciszek Macharski wysyłałby list z Krakowa, jego adres brzmiałby: Franciszek_Macharski_in_krakow.pl. Natomiast z zewnątrz ten sam adres widoczny byłby jako [email protected] Serwer Worldgroup - zdaniem Marcina Królaka - odpowiedzialny byłby za rozdzielanie poczty i kierowanie jej do poszczególnych adresatów. Przyjęcie takiego rozwiązania możliwe byłoby jednak tylko wówczas, gdy poszczególne diecezje posiadałyby własne serwery z zainstalowanym oprogramowaniem Worldgroup. Obecnie diecezje posiadają jedynie pakiety klienckie oprogramowania Galacticommu.

Pod koniec stycznia 1997 r. - jak zapewnił Marcin Przeciszewski - ma być stworzony projekt głównej strony informacyjnej Kościoła katolickiego w Internecie. Obecnie pracuje nad nim Rada ds. Mediów, w której zasiada m.in. bp Tadeusz Pieronek, ks. Andrzej Koprowski i Marcin Przeciszewski.

"Nie wiadomo jeszcze jak będzie wyglądała internetowa przyszłość Kościoła. Być może pójdziemy drogą francuską i uruchomimy podobny projekt jak "Gabriel 2000", który umożliwia każdemu parafianinowi wysłanie do rzecznika Episkopatu pytania pocztą elektroniczną i otrzymania odpowiedzi w ciągu 24 godzin. Być może powstaną listy dyskusyjne poświęcone sprawom wspólnoty katolickiej" - mówi Marcin Przeciszewski.

Oprócz rozwijania kościelnej sieci, przed informatykami stoi również ogromne zadanie stworzenia systemu informatycznego, obsługującego przyszłoroczny Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu. Wiadomo już, że w przygotowania związane z Kongresem zaangażowane są firmy: Informix, JTT Computer i SCO.


TOP 200