Elektrim przejmie Polskę Online

Bresnan Polska sp. z o.o. - podmiot w 100% zależny od Elektrim SA - zawarła umowę przedwstępną nabycia akcji spółki Polska OnLine Holding SA. Na mocy umowy dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się sprzedać 86,51% akcji spółki serii A, B i C. Wartość transakcji szacowana jest na 2,25 mln USD.

Bresnan Polska sp. z o.o. - podmiot w 100% zależny od Elektrim SA - zawarła umowę przedwstępną nabycia akcji spółki Polska OnLine Holding SA. Na mocy umowy dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się sprzedać 86,51% akcji spółki serii A, B i C. Wartość transakcji szacowana jest na 2,25 mln USD.

Akcje Polski OnLine Bresnan odkupi od dotychczasowych akcjonariuszy: Marka Goschorskiego, Haliny Car, Daniela Lyncha, spółki EDventure Ventures LP z Nowego Jorku i spółki European Renaissance Capital LP z Bostonu.

Zawarcie umowy ostatecznej nastąpi w ciągu 14 dni od wydania odpowiednich zezwoleń i spełnienia zastrzeżonych w umowie warunków, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 1999 r.