Elektrim potrzebuje więcej czasu na spłatę obligacji

Zarząd spółki podjął kroki, mające na celu zrestrukturyzowanie zadłużenia. Elektrim uregulował zobowiązania kredytowe wobec trzech banków. Spółka w dalszym ciągu nie przedstawiła obligatariuszom warunków wykupu obligacji o wartości 480 mln euro.

Elektrim poinformował w czwartkowych komunikatach, że uregulował zobowiązania kredytowe wobec trzech banków na łączną kwotę ponad 100 mln zł. Warszawska spółka spłaciła 25,08 mln zł kredytu udzielonego jej przez BIG Bank Gdański SA, ponad 30 mln zł kredytu z Banku Przemysłowo-Handlowego SA oraz równowartość 11,5 mln USD kredytu pozyskanego z Banku Handlowego SA. Wszystkie terminy spłaty kredytów upłynęły w połowie grudnia br.

Spółka podała jednocześnie, że zawarła umowę z Elektrimem-Kable na zastaw 2,8 mln akcji spółki Mostostal Warszawa SA. Zastaw stanowi dla Elektrimu zabezpieczenie wykupu swoich bonów komercyjnych (o wartości nominalnej 42,5 mln zł), których termin wykupu przypada na początek maja przyszłego roku.

Zobacz również:

  • Wyższy poziom ochrony danych przekłada się na przychody
  • Google Meet stawia na większe możliwości streamingu

Elektrim wraz z Merrill Lynch prowadzi obecnie rozmowy z obligatariuszami na temat próby przeprowadzenia restrukturyzacji obligacji. Przypomnijmy, że większość z nich tydzień temu zażądała wykupu obligacji zamiennych na łączną kwotę prawie 480 mln euro. Elektrim otrzymał w środę (19 grudnia) pismo od powiernika obligacji, który stwierdził, że traktuje niewypłacenie posiadaczom obligacji należnych im kwot jako naruszenie przez spółkę warunków emisji obligacji wymiennych. Spółka zwróciła się więc do powiernika obligacji o wyrażenie zgody na 60-dniowy termin (do 28 lutego 2002 r.), pozwalający opracować plan restrukturyzacji obligacji.

W tym celu holding zatrudnił firmę Klesch Company, z siedzibą w Londynie, jako doradcę do przyszłej restrukturyzacji finansowej niektórych elementów swojej struktury kapitałowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200