Elektrim pod lupą KPWiG

Elektrim poinformował w komunikacie, iż Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wszczęła postępowanie wyjaśniające wobec warszawskiego holdingu. Komisja zbada, czy Elektrim właściwie wywiązał się z obo...

Elektrim poinformował w komunikacie, iż Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wszczęła postępowanie wyjaśniające wobec warszawskiego holdingu. Komisja zbada, czy Elektrim właściwie wywiązał się z obowiązku przekazywania informacji do KPWiG.

Komisja zarzuca spółce to, iż nie zastosowała się do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, art. 81 ust.1 pkt 2 i 3. Przepis ten stanowi, iż: "od dnia udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości emitent jest obowiązany do równoczesnego przekazywania Komisji, informacji o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość papieru wartościowego oraz przekazywania informacji bieżących i okresowych".

Zobacz również:

  • Ponure prognozy Intela
  • Musk wycofał ofertę kupna Twittera

W przypadku gdy Komisja wykaże, że Elektrim nie wywiązał się z powyższych obowiązków, na spółkę może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości 0,5 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200