Elektrim ma 99% akcji Telefonii Regionalnej

Elektrim SA odkupił od przedsiębiorstwa państwowego Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego 28,1% akcji spółki Telefonia Regionalna z Mysłowic. Dzięki temu, Elektrim posiada 99,4% kapitału zakładowego tego operatora lokalnego.

Elektrim SA odkupił od przedsiębiorstwa państwowego Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego 28,1% akcji spółki Telefonia Regionalna z Mysłowic. Dzięki temu, Elektrim posiada 99,4% kapitału zakładowego tego operatora lokalnego.


TOP 200