Elektrim ma 50% udziałów w Carcom Warszawa

Carcom Warszawa, podmiot zależny Elektrimu, zwiększył kapitał o 13,56 mln zł (do 34,56 mln zł). Wszystkie nowo utworzone udziały objął Elektrim, który wniósł wkład w postaci wszystkich 4953 posiadanych akcji spółki Elektrim - Autoinvest.

Carcom Warszawa, podmiot zależny Elektrimu, zwiększył kapitał o 13,56 mln zł (do 34,56 mln zł). Wszystkie nowo utworzone udziały objął Elektrim, który wniósł wkład w postaci wszystkich 4953 posiadanych akcji spółki Elektrim - Autoinvest.

Podwyższenie kapitału zakładowego Carcom pozwoliło na realizację umowy z 7 grudnia br., zawartej pomiędzy Elektrimem a Vivendi, dotyczącej sprzedaży przez Elektrim francuskiemu partnerowi 50% kapitału zakładowego firmy Carcom.

W wyniku tych transakcji Elektrim ma 50% kapitału zakładowego Carcom Warszawa.