Elektrim kontra Eastbridge: porozumienie

Ponad 38 mln USD kosztować będą Elektrim wszystkie udziały w EasyNet i AGS New Media. Pieniądze na sfinansowanie zakupu obu spółek firma pożyczy od Vivendi Universal.

Elektrim zawarł porozumienie z Eastbridge, w ramach którego wykupi za 38 mln USD wszystkie udziały w EasyNet i AGS New Media. W kwietniu Eastbridge wytoczył powództwo przeciwko Elektrimowi, domagając się prawie 40 mln USD tytułem niedotrzymania przez polską spółkę umowy dotyczącej nabycia akcji w akcji w EasyNet i AGS New Media.

Za 38 mln USD Elektrim stanie się całkowitym właścicielem obu spółek, a nie po 50% akcji każdej z nich, jak zakładała wcześniejsza umowa z 2000 r. Do 10 lipca br. obie firmy ustalą między sobą warunki dopełnienia transakcji. Pieniądze na sfinansowanie zakupu spółek Elektrim pożyczy od Vivendi Universal. W ramach zawartego porozumienia Eastbridge wycofa wszystkie pozwy z sadu.

Zobacz również:

  • Google i NIST uruchomią produkcję procesorów kolejnej generacji

***

Elektrim oskarżony o niewywiązanie się z umowy z Eastbridge NV

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200