Elektrim: kolejne propozycje ugodowe

Spółka przedstawiła obligatariuszom nowe warianty spłaty zadłużenia. Obecny zarząd Elektrimu proponuje wierzycielom redukcję długu spółki o 25% i ratalną spłatę pozostałej części zadłużenia do 2007 r.

Elektrim przesłał wczoraj nowe propozycje ugodowe do londyńskiej kancelarii prawniczej, reprezentującej większą część obligatariuszy spółki. Zarząd firmy proponuje dwa kolejne warianty spłaty zadłużenia. Pierwszy z nich zakłada redukcję zadłużenia o 25% oraz spłatę 5% wierzytelności w ciągu miesiąca od zatwierdzenia umowy ugodowej przez obligatariuszy. Pozostałą część spółka spłacałaby w ratach do końca 2007 r. (70% do końca 2004 r.) Druga propozycja zakłada 15-proc. redukcję długu i spłatę pozostałej części w nieco mniejszych ratach (do 2007 r.).

Wierzyciele Elektrimu, którym spółka winna jest 480 mln euro, prawdopodobnie odrzucą również nową propozycję ugodową (poprzednia zakładała redukcję długu o 40%). Law Debenture Trust Corporation (powiernik emisji obligacji spółki) poinformowała o zwołaniu na 15 marca zgromadzenia obligatariuszy, na którym ustalą oni stanowisko wobec propozycji nowego zarządu Elektrimu.

Zobacz również:


TOP 200