Elektrim i pozostali udziałowcy PTC odrzucają zarzuty DeTeMobil

Elektrim złożył do sądu arbitrażowego powództwo wzajemne, w którym oskarża niemieckiego operatora o naruszenie warunków porozumienia udziałowców PTC, co - jego zdaniem - mogło doprowadzić nawet do odebrania koncesji Erze.

Elektrim wraz z pozostałymi udziałowcami Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era GSM) złożył odpowiedź na pozew wniesiony przez DeTeMobil do sądu arbitrażowego w Wiedniu. Spółka Deutsche Telekom żądała unieważnienia transakcji, dzięki którym Elektrim nabył 5086 udziałów w PTC od Kulczyk Holding SA, 4344 od TUiR Warta SA, 3179 od BRE Bank SA i 2119 od Drugiego Funduszu Rozwoju-BRE sp. z o.o. DeTeMobil twierdziła, że zgodnie z prawem pierwokupu, nabyte przez Elektrim udziały powinny być przeniesione na nią.

Elektrim i pozostałe firmy wniosły o oddalenie powództwa niemieckiego operatora, twierdząc, że jego zarzuty są bezpodstawne. Ich zdaniem, DeTeMobil nie może powoływać się na prawo pierwokupu, ponieważ nie spełnił odpowiednich wymogów określonych przez uchwałę rady nadzorczej PTC oraz tzw. ofertę zbycia. W szczególności nie wystąpił o stosowne zezwolenia ministra łączności i ministra skarbu państwa oraz nie zawiadomił Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Udziałowcy PTC stwierdzili też, że DeTeMobil przejął kontrolę nad innym udziałowcem PTC (Polpager), chcąc w ten sposób uzyskać większy udział w firmie, obchodząc polskie regulacje prawne, dotyczące wysokości udziałów podmiotów zagranicznych w polskich spółkach.

Jednocześnie Elektrim złożył przeciwko DeTeMobil tzw. powództwo wzajemne. Twierdzi w nim, że niemiecki operator naruszył warunki porozumienia wspólników PTC, co mogło doprowadzić nawet do cofnięcia lub zmian w koncesji przyznanej PTC.

Jeśli sąd arbitrażowy uzna, że DeTeMobil w istotny sposób naruszył porozumienia PTC, Elektrim będzie mógł kupić jego udziały w Erze GSM.

***

DeTeMobil skarży pozostałych udziałowców PTC

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200