Elektrim będzie miał 51% udziałów w Erze GSM

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wyraził zastrzeżeń co do nabycia przez Elektrim dodatkowych udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era GSM) powodującego przekroczenie progu 50%.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wyraził zastrzeżeń co do nabycia przez Elektrim dodatkowych udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era GSM) powodującego przekroczenie progu 50%. Elektrim odkupi 13,9% udziałów w Erze GSM od BRE Banku, Kulczyk Holding, Warty i Drugiego Polskiego Funduszu Rozwoju - BRE. Dodatkowe 1,9% udziałów Elektrim obejmie wraz z przejęciem spółki Carcom Warszawa.

Na zawarcie tych transakcji, których wartość szacowana jest na 680 mln USD, zgodę wyraziła także Rada Nadzorcza Polskiej Telefonii Cyfrowej.


TOP 200