Elektrim Telekomunikacja: zmiany w radzie nadzorczej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. dokonało zmian w składzie rady nadzorczej spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. dokonało zmian w składzie rady nadzorczej spółki.

Obecnie Elektrim SA reprezentują Dariusz Jacek Krawiec, Jan Stanisław Rynkiewicz i Jacek Marek Walczykowski.

Zobacz również:


×