Elastyczność na poziomie licencji

Wszystko dla wszystkich

Tymczasem Microsoft nie stosuje podziału na różne typy użytkowników - licencja systemów Microsoft Dynamics nie nakłada podziału na uprawnienia. "Faktycznie za tym stoi prawo do równoczesnego połączenia - niezależnie od tego ilu mamy użytkowników w firmie, każdy może korzystać z systemu i każdy ma pełne uprawnienia do funkcjonalności. Ograniczona jest tylko liczba jednoczesnych połączeń" - mówi Janusz Małgorzaciak, ekspert rozwiązań ERP w firmie Microsoft. Według niego, zgodnie z warunkami licencjonowania systemów ERP linii Microsoft Dynamics dostęp do poszczególnych obszarów funkcjonalnych nabywa się na poziomie całego rozwiązania, a nie pojedynczych użytkowników. "Korzyści z takiego modelu to przede wszystkim ogromna elastyczność kosztowa. Im bardziej złożona i rozbudowana organizacja, tym większe potencjalne oszczędności" - podkreśla Janusz Małgorzaciak.

Zapisy licencji gwarantują również możliwość samodzielnej ingerencji w sposób funkcjonowania systemu. Na poziomie podstawowej licencji dostępne są możliwości w zakresie zmiany raportów, formularzy i interfejsu. Zakup dodatkowych kodów źródłowych oznacza możliwość modyfikacji całego obszaru systemu. "Użytkownik może na własne potrzeby dopisać zupełnie nowe funkcjonalności, obsługujące obszary, które nie były zaadresowane w standardowej wersji systemu. Może również modyfikować standardowe funkcje. Wszelkie zmiany wprowadzane do systemu są identyfikowalne i zapisywane rozdzielnie, dlatego w każdym czasie istnieje możliwość diagnozy jakie zmiany zostały poczynione przez partnera czy bezpośrednio przez klienta" - mówi Janusz Małgorzaciak. Według niego razem z systemem dostarczana jest również pełna dokumentacja techniczna pozwalająca modyfikować sposób działania systemu osobom z podstawowym przygotowaniem programistycznym. "Nie monitorujemy modyfikacji wprowadzanych przez naszych klientów. Mało tego, prawa do modyfikacji są po stronie klienta, to on jest właścicielem kodu źródłowego na dodatkowe funkcjonalności i może sprzedawać źródła innym" - zapewnia Janusz Małgorzaciak.

Z subskrypcją do chmury

Zakup oprogramowania w modelu subskrypcyjnym oznacza również zmniejszenie bariery wejścia w inwestycję oraz możliwość księgowania ponoszonych nakładów w ramach kosztów operacyjnych. "Model subskrypcyjny oznacza brak opłaty za licencję przy rozpoczęciu używania systemu oraz późniejszych corocznych opłat za opiekę serwisową, a w zamian comiesięczne opłaty subskrypcyjne" - wyjaśnia Tomasz Słoniewski. Taka forma licencjonowania jest najczęściej wykorzystywana w odniesieniu do rozwiązań oferowanych w modelu usługowym. W zależności od zapisów licencji opłaty za korzystanie z oprogramowania biznesowego oferowanego w formie usługi są naliczane albo z góry, na zasadzie abonamentu, albo z dołu na bazie rzeczywiście wykorzystanych funkcji.


TOP 200