Elastyczne platformy do zarządzania siecią

Raporty "Trend" natomiast są użyteczne dla zespołów planujących rozwój sieci. Można skonfigurować i zaplanować raporty pokazujące urządzenia, komputery, aplikacje i zachowania w sieci, które chcemy dokumentować - dla całej sieci lub jej fragmentów, a także określonego przedziału czasowego. Tych raportów używano początkowo do tworzenia linii odniesienia dla sieci. Następnie, w miarę upływu czasu wykresy i zestawienia z tych raportów wykorzystywano do precyzyjnego identyfikowania trendów użytkowania, które pokazywały, jakie rozszerzenia sieci powinny być zaplanowane. Ustawiono także generowanie raportów tabelarycznych, w celu udokumentowania czasu działania i dostępności, jak również dostarczenia statystyk użytkowania dla celów billingowych.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje mechanizm dostosowywania raportów, który pozwolił na tworzenie raportów na podstawie trendów dla konkretnych użytkowników lub grup użytkowników, a także określonych zasobów sieciowych, takich jak bazy danych. eHealth zawiera ponad 5 tys. MIB.

eHealth i NetQoS ReporterAnalyzer pracują na platformach Windows Server i Solaris.

Podsumowanie

Wszystkie trzy testowane zestawy do zarządzania siecią - IBM Tivoli Netcool/OMNIbus i Tivoli Network Manager IP Edition, CA eHealth i CA NetQoS ReporterAnalyzer i HP Automated Network Management Suite - są dojrzałymi i bogato wyposażonymi narzędziami, zapewniającymi maksymalną dostępność, czas działania i wydajność. Trudno jest wykazać bezwzględną wyższość któregokolwiek z nich nad pozostałymi.


TOP 200