Elastyczne platformy do zarządzania siecią

IBM Tivoli Netcool/OMNIbus

Zestaw konsoliduje dane o stanie sieci i jej kondycji z wielu domen sieci i podsieci. Netcool/OMNIbus nadzoruje i zarządza zdarzeniami w całej sieci - praktycznie dowolnego rozmiaru i stopnia złożoności. Większość danych uzyskuje z Tivoli Network Manager IP Edition, który zbiera i gromadzi dane z warstwy 2 i 3 sieci.

Elastyczne platformy do zarządzania siecią

Charakterystyka testowanych produktów

Tivoli Network Manager przechowuje informacje o połączeniach fizycznych i logicznych w sieci. Oprócz połączeń fizycznych urządzeń typu port-port w laboratorium testowym dokładnie rozpoznał m.in. VPN, VLAN, łącza ATM, frame relay i MPLS.

Netcool/OMNIbus i Network Manager zapewniały przejrzysty i dokładny obraz sieci testowej. Podczas badań konfigurowano skomplikowane testy progów (takie jak np.: "Emit an alert if the San Francisco WAN link’s utilization exceeds 5% on Saturdays and Sundays, 20% after 8 p.m. during the week, 50% during weekdays or 75% at 10 a.m. and 2 p.m. on weekdays"), z którymi system IBM radził sobie bez problemów.

Netcool/OMNIbus i Network Manager monitorują same siebie i zrestartowały się automatycznie, gdy podczas testów "uszkodzono" komponent monitorowania/zarządzania.

Netcool/OMNIbus i Network Manager obsługują standardy - takie jak: ITIL, COBIT, eTOM, IPv4 oraz IPv6 - oraz używają kryptografii FIPS 140-2, aprobowanej przez dostawców rozwiązań kryptograficznych.

Zestaw dobrze pracował zarówno w sieci jednorodnej, jak i mieszanej, kiedy wprowadzano do niej pakiety zarówno IPv4, jak i IPv6.

Warto też odnotować, że organizacje z rozbudowaną siecią, używające sieciowych systemów OSS (Operational Support Systems) do ciągłej inwentaryzacji sieci, wyposażania jej w usługi i do konfigurowania komponentów, powinny docenić możliwość integrowania Network Managera z takimi systemami.

Jak testowano

Każdy z produktów oceniany był w kilku dziedzinach: rozpoznawanie i inwentaryzacja urządzeń i komputerów, obsługa różnych typów urządzeń pochodzących od różnych producentów, integracja globalnego katalogu, graficzne przedstawienie sieci, monitorowanie stanu węzłów sieci (dostępność), wydajność i kondycja sieci, alarmy i powiadomienia, automatyczne akcje korygujące, integracja z help desk, wsparcie środowisk zwirtualizowanych i dostarczanie użytecznych, komunikatywnych raportów.

Raporty były potrzebne szczególnie do ustawiania poziomu odniesienia, pokazywania dostępnych i niedostępnych urządzeń, rejestrowania historii ich dostępności oraz identyfikowania trendów. Miały być pomocą w określaniu stanów, które mogą powodować w przyszłości problemy w sieci.

Testowe środowisko sieciowe składało się z 6 routowanych podsieci Fast Ethernet z łączami do internetu (DSL). Serwerowe komponenty oprogramowania do monitorowania sieci zainstalowano na komputerach HP Proliant z systemami Windows 2008 Server i Windows 2003 Server.

Komputery klienckie (50 szt.) w sieci testowej zawierały: Windows XP, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7, Windows Vista, Red Hat Linux i Macintosh. Relacyjne bazy danych w sieci to Oracle, Sybase Adaptative Server i Microsoft SQL Server. Serwery webowe w sieci sterowane były przez IIS i Apache.

Tivoli Netcool/OMNIbus i Tivoli Network Manager podczas testów obsługiwały dziesiątki milionów zdarzeń dziennie. Co więcej, każdy sprokurowany problem sieciowy był szybko wychwytywany, a zdarzenie dokładnie analizowane, żeby zidentyfikować jego przyczynę i wskazać urządzenie odpowiedzialne za kaskadowe generowanie komunikatów o błędach. Zlokalizowano nawet błąd (celowy) w ścieżce do danych backupu.

Po stronie niedostatków należy wymienić przeglądarkowy interfejs użytkownika, który jest trochę nieporęczny. Netcool/Webtop jest aplikacją Java, która wyświetla pulpit połączeń, wykresów, tablic i listy zdarzeń. Co prawda po zalogowaniu się jako superadministrator można ją łatwo skonfigurować (aby pokazywała tylko te elementy pulpitu, które chce się oglądać), ale interfejs użytkownika Netcool/Webtop jest cokolwiek ociężały. IBM przewidział dodatkowe narzędzie graficzne w postaci Netcool/Desktop, które prezentuje alternatywny ogląd aktywności sieciowej. Podobnie jak Webtop, jest to narzędzie konfigurowalne.

IBM dostarcza w pakiecie ponad tysiąc programowych sond Netcool Probe. Są to niewielkie moduły agentów, które łatwo można rozprowadzić w sieci.

Netcool Probes obsługują szeroki zakres urządzeń sieciowych, serwerów i procesów serwerowych oraz dostarczają informacje o ich stanie i kondycji do konsoli centralnej. Można także stosunkowo łatwo utworzyć sondy do monitorowania aplikacji biznesowych, powiadamiające administratora np. o ich załamaniu lub nadmiernej konsumpcji zasobów CPU.

Netcool/OMNIbus i Network Manager pracują na platformach: Solaris, HP-UX, AIX, Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SLED, SuSE Linux Enterprise Server i VmWare ESX for Red Hat Enterprise Linux.


TOP 200