Elastyczne platformy do zarządzania siecią

HP Automated Network Management Suite

To rozwiązanie uzyskało w teście najwięcej punktów za modularność, zdolność do monitorowania zgodności poziomu usług z SLA i automatyzację codziennych zadań inżynierskich w sieci.

Zestaw składa się z Network Node Manager (NNM) i różnych komponentów, oraz Smart Plug-ins (SPI), obejmujących: HP Network Automation, NNM Integration Enablement, NNM iSPI Network Engineering Toolset, NNM iSPI Performance for Metrics, NNM iSPI Performance for Traffic i NNM iSPI Performance for Quality Assurance, NNM iSPI for IP Telephony, NNM iSPI for IP Multicast i NNM iSPI for Multiprotocol Label Switching (MPLS).

Network Node Manager monitoruje uszkodzenia i dostępność sieci, podczas gdy wtyczki (plug-ins) związane z wydajnością zbierają dane o użytkowaniu i monitorują specyficzne urządzenia, protokoły i aplikacje.

Elastyczne platformy do zarządzania siecią

Architektura systemu IBM Netcool/Webtop

Automated Network Management Suite dokładnie pokazuje stan sieci (w laboratorium testowym rozpoznał wszystkie urządzenia sieciowe, serwery i środowiska zwirtualizowane), śledzi stany urządzeń, przetwarza alarmy SNMP, przedstawia graficznie topologie sieci, powiadamia o problemach i usuwa automatycznie problemy, zbiera statystyki oraz tworzy użyteczne raporty.

HP dostarcza w zestawie ponad 2 tys. MIB (Management Information Bases), co obejmuje szeroki zakres wyposażenia sieciowego (od ponad 50 głównych dostawców), obejmujący: routery, przełączniki, mosty i repeatery.

Narzędzie przechwytuje niektóre dane w warstwie 2, ale bardziej interesuje się szczegółami warstwy 3. Są to m.in. dane o użytkowaniu, procent błędów, całkowita liczba pakietów według kategorii i protokołów, retransmisje czy wykorzystanie pamięci serwera.\

Zbiera też dane o kondycji sieci, analizuje przechowywane stany urządzeń i dane o zdarzeniach oraz raportuje wyniki w postaci wykresów i diagramów. Zawarte w systemie mechanizmy analizy przyczyn źródłowych są pomocne w lokalizowaniu specyficznych urządzeń powodujących przerwy w działaniu lub problemy wydajnościowe.

Automatyczny mechanizm ustawiania progów dla alarmów analizuje zebrane stany urządzeń i dane o zdarzeniach, co umożliwia skuteczniejsze wykrywanie odchyleń, uszkodzeń czy błędów. Po utworzeniu poziomu odniesienia w sieci testowej, ręcznie dodano kilka własnych progów. Narzędzie reagowało na przekraczanie ustawionych progów i generowało alarmy (pocztą elektroniczną).

Rozproszona architektura Automated Network Management Suite skaluje się dobrze do obsługi dużych i bardziej złożonych środowisk sieciowych. Narzędzie monitoruje także własną pracę, aby upewnić się, czy działa właściwie - w czasie testów pojawiały się alarmy, jeśli podczas monitorowania wykryto, że serwer, na którym pracuje Network Node Manager, przestał działać. Narzędzie może zainicjować w takim wypadku akcje korygujące, jak restart procesów w tle lub zresetowanie portu routera.

Przeglądarkowy interfejs użytkownika jest starannie zaprojektowany i dobrze konfigurowalny. Centralna konsola, zapewniająca kontrolowanie wielu instancji Network Node Manager, w laboratorium testowym konsolidowała zarządzanie zdarzeniami, monitorowanie wydajności i automatyczne przetwarzanie alarmów. Administrator sieci w laboratorium skorzystał z języka podobnego do Visual Basic Script, żeby dostosować konsolę do zdefiniowanych potrzeb. Wskaźniki kondycji sieci na pulpicie konsoli można uznać za pomocne i komunikatywne.

Automated Network Management Suite śledził transakcje dla ustalonego SLA (service-level agreements) o profilu biznesowym, ich drogę w sieci, przetwarzanie na serwerze i kontakt z bazą danych. Dostarczał szczegóły o dostępności sieci i czasach reakcji oraz wysyłał alarmy, kiedy parametry ustalonego SLA były przekraczane.

Automated Network Management Suite pracuje na platformach: Windows Server, Red Hat Enterprise Linux i Solaris.


TOP 200