El-Net zaskarżył decyzję resortu łączności

Zarząd El-Net złożył skargę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na decyzję Ministerstwa Łączności dotyczącą rozstrzygnięcia przetargu na usługi telefoniczne w rejonie warszawskim. Wczoraj (15 marca) resort łączności ogłosił, że koncesje otrzymają Netia Mazowsze i Telefonia Lokalna.

Zarząd El-Net złożył skargę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na decyzję Ministerstwa Łączności dotyczącą rozstrzygnięcia przetargu na usługi telefoniczne w rejonie warszawskim. W czerwcu 1999 r. operator ten otrzymał koncesję na działalność w Warszawie i okolicach. Firma zapłaciła za koncesję 245 mln euro.

Wczoraj (15 marca) resort łączności ogłosił jednak, że przyzna - Netii Mazowsze i Telefonii Lokalnej - kolejne dwie koncesje na Warszawę.

Wszczęte zostało także postępowanie zabezpieczające powództwo El-Netu wobec Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Łączności. Kierownictwo operatora złożyło także wniosek o wstrzymanie procedury koncesyjnej w związku z "rażącym naruszeniem prawa". El-Net zamierza zgłosić roszczenia wobec resortu łączności o stosowne odszkodowanie za poniesione szkody.

Na początku marca El-Net skierował wniosek do ministra łączności z żądaniem wstrzymania wykonania decyzji o rozpoczęciu procedury przetargowej na drugą koncesję warszawską. "Rozpoczęto tym samym postępowanie administracyjne. W świetle faktu, iż nie jest ono zakończone - spółka nie otrzymała oficjalnego stanowiska ministra w tej sprawie - zdziwienie budzi fakt zakończenia pracy Komisji Przetargowej, co jest ewidentnym działaniem na szkodę spółki El-Net" - tłumaczą swoje stanowisko w oficjalnym komunikacie przedstawiciele operatora.

Zdaniem El-Netu, Komisja Przetargowa winna wstrzymać się od jakichkolwiek rozstrzygnięć wyników przetargu do czasu zakończenia procedury prawnej i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. "Nieprawdziwe są stwierdzenia przedstawicieli resortu łączności, że nie było żadnych dokumentów i deklaracji mówiących o tym, iż nie będzie więcej niż dwóch operatorów na jednym obszarze koncesyjnym. Z oficjalnych dokumentów Ministerstwa Łączności dotyczących polityki koncesyjnej i zatwierdzonych przez Radę Ministrów wynika, że w sieciach wewnątrzstrefowych na tym samym obszarze powinni działać dwaj operatorzy tzn. oprócz TP SA powinien podjąć działalność jeden operator niezależny"- dodają.

El-Net dysponuje również oficjalnym stanowiskiem Ministra Łączności wydanym w związku z pierwszym przetargiem na koncesję warszawską odnośnie liczby operatorów działających na jednym obszarze koncesyjnym. Zmiana polityki Ministerstwa Łączności, bez uprzedniego uchylenia oficjalnych dokumentów w zakresie rozwoju telekomunikacji, jest "niezgodna z kodeksem handlowym, podważa zaufanie do systemu prawnego, naraża firmy na poważne straty finansowe i powoduje, że firmy działające w branży nie mogą planować długofalowych inwestycji".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200