Ekstranet biura reklamy TVP SA

Firma AMG.net zakończyła wdrożenie systemu informatycznego w Biurze Reklamy TVP SA. W jego skład wchodzą: publiczny serwis internetowy oraz rozbudowany serwis ekstranetowy przeznaczony dla kluczowych klientów biura.

Firma zakończyła wdrożenie systemu informatycznego w Biurze Reklamy TVP SA. W jego skład wchodzą: publiczny serwis internetowy oraz rozbudowany serwis ekstranetowy przeznaczony dla kluczowych klientów biura. Rozwiązanie stworzono w środowisku J2EE i zostało ono zintegrowane z wewnętrznymi systemami informatycznymi BR TVP.

Serwis publicznyhttp://www.brtvp.pl ma usprawnić komunikację i ułatwić codzienną pracę klientów biura reklamy. Serwis ekstranetowy - iubileo - daje głównym kontrahentom możliwość sprawdzenia szczegółowych informacji o dokonanych przez nich rezerwacjach przestrzeni reklamowych, emitowanych spotach reklamowych, wystawionych fakturach i wymaganych płatnościach, a nawet dostępności konkretnych przestrzeni reklamowych o wybranej przez nich długości, grupie celowej, cenie itp.

Autoryzacja w systemie ekstranetowym realizowana jest przy użyciu certyfikatów cyfrowych. Klucz prywatny, wykorzystywany przy autoryzacji, przechowywany jest w inteligentnych kartach procesorowych (smart card). Transmisja między systemem a przeglądarką klienta realizowana jest z zastosowaniem protokołu SSL i certyfikatu po stronie serwera.

Serwis ekstranetowy oferuje bezpieczny dostęp do wybranych informacji z wewnętrznego systemu informatycznego biura, współpracującego z bazą danych Oracle. Wdrożony przez AMG.net system oparty jest na serwerze aplikacji, zgodnym ze specyfikacją J2EE, który zapewnia m.in. obsługę serwletów i stron JSP, obsługę komponentów EJB (Enterprise Java Beans) oraz przyłączy do relacyjnych baz danych (JDBC).