Ekspresowe zarządzanie

Pakiet Altiris eXpress 5 ułatwia zarządzanie komputerami Compaqa.

Pakiet Altiris eXpress 5 ułatwia zarządzanie komputerami Compaqa.

Compaq oferuje nową wer-sję aplikacji eXpress 5 firmy Altiris, umożliwiającą wykonywanie zdalnych instalacji oprogramowania i zarządzanie komputerami w sieciach. Pakiet współpracuje z aplikacją Insight Manager LC, co ułatwia i rozszerza możliwości zarządzania kompu- terami Compaqa. W ramach zawartego w ub.r. porozumienia między Compaq Computer a Altiris zapowiadana jest dalsza integracja ich oprogramowania narzędziowego. Altiris eXpress 5 wykrywa obecność programów klienckich Compaqa i automatycznie uruchamia konsolę Insight Manager w celu diagnostyki komputera lub przeprowadzenia aktualizacji sterowników.

Nowa wersja pakietu pozwala na obsługę złożonych środowisk sieciowych, wykorzystujących różne systemy operacyjne oraz komputery starych i nowych generacji. Umożliwia również współpracę wielu różnych serwerów eXpress i niezależne zarządzanie w ramach pojedynczych segmentów sieci. Ulepszono też narzędzia do zdal- nej instalacji oprogramowania. Możliwa jest również instalacja programów klienckich Altiris.

Nowa wersja pozwala na przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania oraz tworzenie zdarzeń warunkowych, np. zdalną aktualizację tylko niektórych komputerów o określonej konfiguracji. Administrator systemu może definiować, jakie parametry mają być brane pod uwagę przez program przy uruchamianiu żądanej procedury.

Pakiet wyposażono w funkcję definiowania przez administratora konfiguracji "wirtualnych komputerów", która pozwala na zdalną instalację pełnego zestawu oprogramowania w nowym sprzęcie po podłączeniu go do sieci - automatycznie lub po wskazaniu przez administratora wybranej konfiguracji. Program zintegrowano z aplikacją Altiris PC Transplant, ułatwiającą migrację do systemu Windows 2000.

Podstawowa wersja Altiris eXpress 5 jest dostępna w formie licencji na 10-250 kompu-terów PC. Katalogowe ceny tych zestawów wynoszą od 450 do 10 tys. USD. 30-dniowa wersja ewaluacyjna Altiris eXpress 5 jest dostępna pod adresamihttp://www.compaq.com/easydeploy orazhttp://www.altiris.com. Jak zapowiada Compaq, pakiet ma być sprzedawany przez wszystkich resellerów tej firmy w Polsce.


TOP 200