Eksport polskich usług ICT wzrósł przez rok o prawie 25%.

Jak podaje GUS, łączna wartość wyeksportowanych przez polskie firmy usług ICT (Information and Communication Technologies) wzrosła z kwoty 13,4 mld złotych (dane z 2015 roku) do 16,6 mld zł (dane z 2016 roku).

Jest to więc wzrost o niemal 25%. Na taki stan rzeczy wpływ ma coraz szerzej podejmowana przez polskie przedsiębiorstwa ekspansja na rynki zagraniczne, która szczególnie daje się zauważyć w sektorze MŚP. Według zrealizowanego przed kilkoma dniami badania „Leasing Index” blisko co piąta polska firma z tego segmentu prowadziła działalność za granicą, zaś 20% ankietowanych rozważa podbój zagranicznych rynków w tym roku.

Spośród wyszczególnionych przez GUS państw, będących odbiorcami usług teleinformatycznych świadczonych przez polskie firmy, największy wzrost wartości eksportu odnotowano w przypadku USA (z 1,68 mld złotych do 2,22 mld złotych).

Zobacz również:

  • Suwerenność danych czynnikiem decyzyjnym
  • Usługi ICT dla firm i instytucji napędzają biznes Grupy Netia

Rafał Kuśmider (CEO firmy dhosting.pl) tak komentuje te dane: „Analiza danych GUS pokazuje, że jest to dobry czas dla polskich firm na rozpoczęcie ekspansji na rynek USA. Mamy pomysły, kompetencje i nie powinniśmy mieć kompleksów, by próbować sił nawet na najtrudniejszych biznesowo rynkach. Dowodzą tego zarówno sukcesy polskich startupów, jak i dużych firm, które dobrze radzą sobie za oceanem”.

Eksport polskich usług ICT rósł również w państwach zachodniej Europy. Coraz częściej sięgają po nie przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii, gdzie w ciągu roku jego wartość wzrosła o 24,5%. Dość duży przyrost odnotowano również w przypadku Niemiec, gdzie wyniósł on 22,3%, czy w Szwajcarii - niemal 26%. –

Blisko 25% wzrost zainteresowania krajowymi usługami teleinformatycznymi dotyczy także Holandii, 26% udało się przekroczyć w przypadku eksportu do Irlandii. Procentowo – największy przyrost odnotowano w Danii, gdzie osiągnął on prawie 50%, jednak przychody jakie generują polskie usługi w tym kraju są względnie niewielkie i z 219 mln złotych wzrosły one do 325 mln. W przypadku Francji i Szwecji wzrosty były jedynie śladowe.

Brytyjski Forbes poinformował, iż Polska w bliskiej przyszłości ma bardzo duże szanse stać się europejskim, technologicznym hubem za sprawą startupów oferujących rozwiązania napędzane nowymi technologiami. Jako przykład podaje spółkę Cloud Technologies. Warszawska firma, posiadająca największą hurtownię danych w Europie, zanotowała w minionym roku najlepsze wyniki finansowe w swojej historii, generując przychody rzędu 48.1 mln zł, czyli o 46,6 proc. większe niż w roku poprzedzającym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200