Eksploracja na życzenie

Odpowiednia konfiguracja Eksploratora Windows umożliwia przystosowanie go do indywidualnych wymagań użytkownika i ułatwia zarządzanie plikami.

Odpowiednia konfiguracja Eksploratora umożliwia przystosowanie go do indywidualnych wymagań użytkownika i ułatwia zarządzanie plikami.

Większość użytkowników Windows do wykorzystuje standardowo dołączony do systemu program Eksplorator. Niestety Microsoft bardzo pobieżnie i skrótowo opisuje tę aplikację w plikach pomocy i dość trudno jest znaleźć informacje, jak skonfigurować Eksploratora i przystosować go do indywidualnych wymagań.

Najczęstszym problemem jest chyba zmiana domyślnego katalogu wyświetlanego przez Eksplorator po uruchomieniu programu. W przypadku Windows 2000 jest nim katalog Moje dokumenty, a wcześniej - dysk C. Program nie oferuje opcji umożliwiającej łat-wą zmianę domyślnych katalogów przez użytkownika. Można to jednak przeprowadzić samodzielnie, zmieniając wartości przełączników wykorzystywanych przy uruchamianiu programu. Opisana niżej procedura pozwala również na utworzenie kilku skrótów, które powodują, że Eksplorator otwiera różne, wybrane przez użytkownika katalogi.

Najpierw należy zlokalizować podstawowy skrót odnoszący się do programu Eksplorator Windows. W Windows 98 można go znaleźć po kliknięciu: Start i Programy, a w Windows 2000 - odpowiednio: Start, Programy i Akcesoria. Po wskazaniu skrótu, naciśnięciu i przytrzymaniu prawego przycisku myszy trzeba przeciągnąć go na obszar zajmowany przez przycisk Start. Po kliknięciu prawym przyciskiem nowej ikony skrótu Eksplorator Windows w menu Start należy wybrać polecenie: Utwórz skrót, które powoduje utworzenie jego duplikatu.

Następnie nowy skrót należy kliknąć prawym przyciskiem i wybrać polecenie Właściwości. Windows 2000 wyświetli wówczas wiersz polecenia: %SystemRoot%\explorer.exe, a Windows 98 wyrażenie podobne do: c:\windows\explorer.exe /n, /e, c:\ (w polu Obiekt docelowy). W przedstawionej linii są wyświetlane parametry, które sterują pracą programu Eksplorator Windows. Mają one następującą składnię: explorer {/n} {,/e} {,/root, x} {{,/select}, y}.

Przełącznik /n otwiera nowe okno Eksplorator Windows, nawet wtedy gdy wcześniej otwarto inne. Przełącznik /e decyduje o tym, że ekran będzie podzielony na mniejsze okienka, a nie jedno duże. Należy zwrócić uwagę na to, że między parametrami muszą być przecinki. Przełącznik /select, po którym powinna się pojawić nazwa pliku, katalogu lub komputera, jest używany do domyślnego wyróżnienia określonego obiektu (podświetlenia) - po uruchomieniu Eksplorator wyświetla nadrzędny katalog. Podobna jest funkcja przełącznika /root z parametrem x - program jest wówczas otwierany z obiektem x, który pojawia się na szczycie wyświetlanego widoku drzewa. Przełącznik /select jest najczęściej używany po to, aby po otworzeniu Eksploratora Windows była wyświetlana zawartość określonego katalogu lub dysku.

Na przykład polecenie: explorer /n, /e, /select,c:\docs\today.doc powoduje, że program automatycznie domyślnie wyświetla katalog Docs i zaznacza plik Today.doc.

Jeśli użytkownik nie chce zaznaczać określonego pliku, a jedynie zdefiniować inny domyślny dysk, którego zawartość jest automatycznie wyświetlana, to nie musi korzystać z przełącznika /select. Wystarczy podać nazwę dysku, np. explorer /n, /e, d:\..

Z kolei polecenie explorer /n, /e, /root, \\server1 powoduje, że Eksplorator Windows rozpocznie pracę, umieszczając na szczycie drzewa zasób o nazwie Server1.

--------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie InfoWorld oprac. jch.


TOP 200