Eksperymentalnym projekt wizualizacji danych

Wspólny projekt ICM Uniwersytetu Warszawskiego i IBM Projekt ma na celu stworzenie prototypowego rozwiązania wizualizacji danych dla regionalnego systemu zdalnego diagnozowania medycznego oraz monitoringu indywidualnego. W przyszłości taki system może być podstawą dla podobnego rozwiązania strukturalnego.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach rozpoczętej w ubiegłym roku współpracy Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) oraz polskiego oddziału koncernu IBM. O pracach związanych z realizacją projektu, określonego mianem eksperymentu naukowego, poinformowano podczas konferencji IBM Forum IT 2009.

Projekt badawczy jest realizowany przy wykorzystaniu hybrydowego superkomputera Nautilus. Maszyna stworzona na potrzeby Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego UW działa pod kontrolą systemu Linux i wykorzystuje procesory IBM PowerXCell8i. W listopadzie ubiegłego roku Nautilus został uznany za najbardziej wydajne energetycznie rozwiązanie w swojej klasie i znalazł się na pierwszym miejscu rankingu Green500. Wydajność komputera oszacowano na 536 Megaflopów w przeliczeniu na 1 Wat pobieranej mocy.

Wykorzystanie wielkoskalowych możliwości obróbki superkomputera ICM oraz technologii graficznej IBM Interactive Ray Tracer ma umożliwiać radykalne skrócenie czasu generowania obrazów. "W Centrum ICM technologia będzie wykorzystywana m.in. do wizualizacji danych medycznych i tworzenia trójwymiarowych obrazów narządów i kości. Umożliwi to uzyskanie nowego poziomu jakości pracy lekarzy i terapeutów pozwalając im na interaktywny wgląd w dane zebrane podczas tomografii komputerowej, czy rezonansu magnetycznego" - mówi prof. Marek Niezgódka, dyrektor ICM. Możliwa ma być m.in. interaktywna praca ze złożonymi modelami graficznymi wysokiej jakości w czasie rzeczywistym. Docelowo system ma umożliwiać generowanie bardzo wysokiej jakości trójwymiarowych obrazów, porównywanie ich z modelami referencyjnymi i obrazowanie zmian zachodzących w czasie.

Projekt opiera się na założeniu, że dane potrzebne do wygenerowania obrazów będą trafiały do systemu bezpośrednio z placówek medycznych lub systemów indywidualnego monitoringu medycznego. Według prof. Marka Niezgódki sposób i szybkość działania takiego systemu będą miały fundamentalne znaczenie dla jakości decyzji potencjalnie ratujących ludzkie życie, niezależnie od miejsca, w którym będzie znajdować się pacjent. W projekcie uczestniczą również wybrane placówki medyczne oraz klinika kardiochirurgii UW. W przyszłości możliwe ma być również wykorzystanie podobnych technologii do wizualizacji innych obiektów i procesów oraz zachodzących w nich zmian.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200