Eksperyment inwestycyjny

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA rozpoczyna sprzedaż usług finansowych przez Internet.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA rozpoczyna sprzedaż usług finansowych przez Internet.

Za pośrednictwem serwisu internetowego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA (TFI BH SA) można dokonać zlecenia otwarcia rejestru czy kupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa. "Chcieliśmy zapewnić dostępność naszego rozwiązania dla indywidualnego klienta dysponującego zwykłą przeglądarką internetową, a nie specjalizowanym oprogramowaniem" - mówi Andrzej Kołatkowski, prezes zarządu TFI BH SA.

Za pośrednictwem stron WWW funduszu można też dokonać zmiany danych uczestnika, zablokowania rejestru i odwołania pełnomocnictwa.

Zlecenia z całego dnia złożone przez uczestników funduszy inwestycyjnych i planów oszczędnościowych są przesyłane do agenta transferowego, który dokonuje aktualizacji bazy rejestrów. Cały proces przebiega automatycznie. Ze względu jednak na statut funduszu, realizacja złożonego zlecenia następuje w dniu następnym po przyjęciu zlecenia.

Bezpieczeństwo zapewniono na trzech poziomach - sprzętu, oprogramowania i procedur. Zlecenia przekazane przez klienta nie są wprowadzane bezpośrednio do systemu komputerowego agenta transferowego, ale przechodzą przez kilka warstw pośrednich. W ramach zabezpieczeń proceduralnych postanowiono nie przekazywać wszystkich informacji za pośrednictwem Internetu. Pocztą przesyłany jest PIN, stanowiący identyfikator dla centrum telefonicznej obsługi klienta i serwisu internetowego, oraz informacja o numerze rachunku bankowego uczestnika funduszu. Zastosowano 1024-bitowy klucz szyfrujący, pomimo że dla bankowych systemów informatycznych wymagany jest jedynie klucz 40-bitowy.

"Część transakcyjna naszego serwisu internetowego działa zaledwie od dwóch tygodni, a skorzystało z niej już ponad 100 uczestników. Doświadczenia krajów zachodnich wskazują na to, że takie serwisy wzbudzają znaczące zainteresowanie dopiero w trzecim roku działalności" - mówi Ryszard Korzonek, dyrektor ds. sprzedaży.

Koszty inwestycji okazały się zaskakująco niskie i zwrócą się prawdopodobnie już w ciągu dwóch lat. Projekt był realizowany wspólnymi siłami działu informatyki Banku Handlowego i firmy JMC Multimedia.


TOP 200