Ekspansja analityki biznesowej

Systemy Business Intelligence są wykorzystywane przez coraz większą liczbę działów w firmach, a ich funkcjonalności są coraz bardziej wyrafinowane. Co więcej, z możliwości nowoczesnej analityki biznesowej korzystają pracownicy coraz niższych szczebli.

Jeszcze kilka lat temu systemy analityki biznesowej traktowano jak wisienkę na torcie - wdrażano je dopiero wtedy, kiedy firma miała już wszystkie inne możliwe rozwiązania wspierające biznes na poziomie operacyjnym. Natomiast obecnie wdrożenie stoi na równi z wdrożeniami systemów klasy ERP lub CRM. Często wręcz je poprzedza. "Obecnie posiadanie systemu BI to już konieczność, a nie komfort. W biznesie nie ma miejsca na pytanie, <<czy wdrażać?>> tylko <<co wdrażać, jak i w jakich obszarach?>> Sprzyja temu dostępność nowych technologii, takich jak in-memory, a także popularyzacja lekkich metod wdrożeniowych (agile). Wszystko to razem radykalnie obniża próg <<wejścia>> w BI" - tłumaczył w czasie debaty redakcyjnej Marek Grzebyk, dyrektor działu BI w firmie .

Nie tylko dla dużych

Własny system Business Intelligence jest już w zasadzie standardem. Niemniej jednak wzrosty zainteresowania rozbudowanymi, dedykowanymi systemami klasy BI potwierdza m.in. fakt, że w ostatnich latach ich sprzedaż ciągle rośnie. Nawet pomimo - czy może raczej wskutek - załamania na światowych rynkach. Liderami w zakresie stopnia wykorzystania narzędzi klasy Business Intelligence są instytucje finansowe i banki oraz firmy telekomunikacyjne. Nic dziwnego. Przez wiele lat systemy BI były nieosiągalne dla firm z mniejszych organizacji, choćby ze względu na cenę i wysiłek organizacyjny potrzebny do wdrożenia. Jednak w ostatnim czasie sytuacja zmieniła się diametralnie - oprogramowanie klasy BI zyskuje na popularności nawet w firmach sektora MSP. Postępujące zmiany wiążą się z rozwojem technologii i sposobu wdrażania systemów analityki biznesowej, jednak nie mniej ważny jest wzrost świadomości wśród osób zarządzających mniejszymi firmami. Dziś zwykle rozumieją oni, jak cennym dobrem w biznesie jest informacja. "Początkowo małe firmy korzystają z narzędzi BI głównie w obszarze raportowania oraz przy wsparciu procesów planowania i budżetowania. Im bardziej dojrzała organizacja, tym szersze wykorzystanie bardziej wyrafinowanych funkcjonalności w szerszej skali" - tłumaczy Adam Janczewski, InForum BI Product Manager w firmie DomData. Dodaje przy tym, że nawet w działach kontrolingu system BI nie jest dziś wykorzystywany tylko jako rozwiązanie wspierające raportowanie. Rozwiązania klasy BI są często wykorzystywane także jako narzędzia pozwalające zbudować procesy przetwarzania zebranych danych, w celu zbudowania obiektywnego obrazu przedsiębiorstwa i w czytelny sposób przedstawienia go menedżerom, którzy niekoniecznie są ekspertami z zakresu finansów i księgowości. Praktyka pokazuje również, że systemy analityki biznesowej ułatwiają konsolidację informacji m.in. w przypadku przedsiębiorstw składających się z wielu osobnych podmiotów gospodarczych, co jest często spotykane nawet w średnich i mniejszych firmach. Na tym jednak zastosowań analityki nie koniec. Adam Bartos, dyrektor ds. technologii w firmie , podaje przykłady dojrzałych organizacji, w których wykorzystuje się BI do zarządzania ryzykiem, budowania ofert pod konkretne grupy docelowe czy identyfikacji klientów o wysokim ryzyku odejścia. Z tego względu z narzędzi BI korzystają już nie tylko działy kontrolingu, ale także sprzedaż i marketing. Coraz częściej sięgają po nie też działy call center. Trwają bowiem prace nad rozwiązaniami analitycznymi, które umożliwią przetwarzanie nagrań rozmów z klientami na tekst pisany i jego analizę pod kątem zachowań, potrzeb i oczekiwań klientów. Dojrzałe organizacje coraz bardziej świadomie korzystają też z rozbudowanych narzędzi w zakresie prognozowania czy analityki predykcyjnej.


TOP 200