Ekologiczne telefony

Grupa producentów telefonów komórkowych i niektórzy operatorzy podpisali porozumienie, zobowiązujące ich do redukcji substancji szkodliwych dla środowiska, obecnych w oferowanych klientom urządzeniach.

Wzajemne zobowiązanie podpisały: Nokia, Motorola, Matsushita Electric, Panasonic, France Telecom, TeliaSonera i Intel. Firmy zgodziły się do ograniczenia w telefonach komórkowych takich czynników, wpływających niekorzystnie na środowisko, jak zbyt wysoki pobór energii czy zbyt częste używanie szkodliwych substancji chemicznych. Nowe aparaty mają być także konstruowane z materiałów poddających się łatwo powtórnej obróbce (recycling) oraz posiadać widoczne oznaczenie, dotyczące zastosowanych półproduktów.

Podpisane porozumienie jest wypełnieniem części projektu Unii Europejskiej, zakładającego zwiększenie troski o środowisko naturalne. Innym przejawem kooperacji z tym założeniem są m.in. działania podjęte przez sieć handlową Carrefour, która zmodyfikowała swoją ofertę wyposażenia ogródków domowych (odpowiedni typ drewna, używanego w stolikach i krzesłach).


TOP 200