Ekologiczne przełączniki

Producenci przełączników Ethernet podążają powoli w ślady producentów serwerów, starając się projektować energooszczędne węzły sieci, które pobierają mało prądu i wydzielają niewiele ciepła.

Producenci przełączników Ethernet podążają powoli w ślady producentów serwerów, starając się projektować energooszczędne węzły sieci, które pobierają mało prądu i wydzielają niewiele ciepła.

Kłopoty z PoE

Jedną z technologii, która jest już masowo stosowana w przełącznikach (i de facto stała się standardem), jest PoE (Power over Ethernet). Jednak switche obsługujące tę opcję pobierają wiele prądu, zawierając dodatkowe , dostarczające napięcie przez skrętkę UTP sieciowym urządzeniom końcowym, takim jak: punkty dostępowe, czy telefony VoIP.

Przełączniki takie wydzielają sporo ciepła, które trzeba odprowadzać. Dlatego pierwszorzędnego znaczenia nabierają rozwiązania, które pozwalają zarządzać poborem mocy pobieranej przez takie "prądożerne" przełączniki. Do wzrostu poboru mocy przez przełączniki przyczyni się też na pewno nowy standard PoE Plus, znany jako 802.3at.

Obroty na rynku urządzeń PoE

Obroty na rynku urządzeń PoE

Idea rozwiązania PoE Plus wzbudza ostatnio duże zainteresowanie. Specjaliści podkreślają, że dzięki standardowi PoE Plus przełączniki będą mogły w przyszłości zasilać nowe rodzaje sieciowych punktów końcowych. Można będzie w ten sposób zasilać np. notebooki, energooszczędne komputery desktop czy stanowiska typu "cienki klient".

Obowiązujący obecnie standard PoE jest oznaczony symbolem 802.3af i zakłada, że maksymalna moc przekazywana urządzeniu sieciowemu wynosi 15,4 W. Nowy standard 802.3at zwiększa tę wartość dwa razy, do 30 W.

Standard PoE Plus będzie oczywiście w pełni zgodny ze standardem 802.3af, dlatego przełączniki wspierające PoE Plus będą mogły zasilać urządzenia sieciowe 802.3af oraz 802.at. Inne rozwiązanie, nad którym pracuje grupa robocza 802.3at, pozwoli przełącznikowi rozpoznawać automatycznie, jaki standard PoE wspiera dołączone do sieci urządzenie końcowe (802.3af lub 802.3at). Jeśli do przełącznika 802.3af zostanie dołączone urządzenie sieciowe 802.3at, przełącznik nie zostanie uszkodzony, tylko użytkownik zostanie poinformowany, że powinien się podłączyć do przełącznika 802.3at.

Zasilanie

Niektórzy sugerują, że nadszedł być może czas, aby zacząć produkować przełączniki klasy enterprise, które nie są zasilane prądem zmiennym, ale stałym. Przełączniki takie są pozbawione własnych zasilaczy - po zainstalowaniu w przemysłowej szafie są zasilane przez jeden centralny układ wchodzący w skład tej szafy. Niektórzy producenci serwerów już produkują systemy obliczeniowe przystosowane do instalowania w szafie, które są zasilane prądem stałym.

Producenci przełączników i routerów pracują również nad rozwiązaniami, które potrafią zarządzać w inteligentny sposób zasilaczami zainstalowanymi w takich węzłach sieci. Jest to szczególnie ważne w przypadku przełączników obsługujących technologię PoE. Zasilacze dostarczające prąd sieciowym urządzeniom końcowym (przez okablowanie UTP) powinny "wiedzieć", ile portów Ethernet musi pracować w tym trybie. Jest to niezbędne do tego, aby nie pracował cały czas na 100% swoich możliwości, ale dopasowywał swoją pracę do aktualnego zapotrzebowania urządzeń końcowych na energię. W przypadku dużych centrów danych, w których pracują setki przełączników, można w ten sposób zaoszczędzić sporo na energii elektrycznej.

Rosnąca rola oprogramowania

Innym nowym trendem dotyczącym przełączników jest rosnąca rola oprogramowania, które nimi zarządza i oferuje wiele dodatkowych usług. Minęły już dawno czasy, gdy przełączniki wykonywały głównie jedno zadanie - odbierały z portu wejściowego ramki i przekazywały je jak najszybciej do określonego portu wyjściowego. Dzisiaj przełączniki oferują wiele dodatkowych usług, a w przyszłości rola oprogramowania jeszcze bardziej wzrośnie.

Nie dotyczy to tylko coraz lepiej pracujących graficznych interfejsów GUI i narzędzi monitorujących połączenia. Producenci przełączników (zarówno tych, które obsługują rdzenie sieci LAN, jak i ich obrzeża) dołączają do nich programy, które czuwają nad bezpieczeństwem sieci i sprawdzają stan klientów, próbujących uzyskać do niej dostęp.

Są to również narzędzia programistyczne integrujące środowiska WLAN i LAN czy przyspieszające ruch pakietów (akceleratory). Nowe przełączniki są przy tym tak konstruowane, że dużo lepiej integrują warstwę sprzętową rozwiązania z warstwą programistyczną. Jest to konieczne biorąc pod uwagę fakt, że oprogramowanie nie pełni już wyłącznie roli narzędzia pozwalającego konfigurować przełącznik czy router (tak jak to było dawniej), ale świadczy całą gamę dodatkowych usług. Aby pracowały one wydajnie, muszą być zintegrowane jak najściślej z warstwą sprzętową węzła sieci.


TOP 200