Ekocentrum chłodzone wiatrem

Generatory dość szybko synchronizują się i osiągają żądane parametry pracy, umożliwiając przełączenie na autonomiczne zasilanie i zapewniając w tym trybie dowolnie długą pracę. Teoretycznie umożliwiają nawet sprzedaż wyprodukowanej energii do sieci zewnętrznej.

Na terenie obiektu znajduje się podziemny zbiornik paliwa w ilości wystarczającej na 4 doby ciągłej pracy, przy czym firma posiada kontrakt zapewniający dostawy oleju napędowego w czasie nie dłuższym niż doba. Lokalizacja zbiornika wyklucza osadzanie się węglowodorów i blokowanie instalacji paliwowej nawet przy ujemnych temperaturach. Pompy paliwowe również są wybudowane w sposób redundantny.

Bezpieczeństwo obiektu

Datacenter zostało wybudowane w lokalizacji minimalizującej zewnętrzne czynniki ryzyka. Znajduje się w pewnym oddaleniu od autostrad, nie przebiega bezpośrednio nad nim żaden duży powietrzny szlak komunikacyjny, w okolicy nie znajdują się żadne instalacje ani obiekty militarne, które mogłyby być celem ataków terrorystycznych. Podłoże geologiczne wykazuje się stabilnością i małym prawdopodobieństwem występowania trzęsień ziemi. Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi w tym miejscu także jest bardzo niskie.

Cały teren dookoła obiektu został ogrodzony, oświetlony i objęty ochroną. Aby minimalizować ryzyko naruszenia bezpieczeństwa pracujących komputerów, wdrożono system biometrycznej kontroli dostępu, rozwiązania gwarantujące identyfikację każdej wchodzącej osoby oraz elektroniczną dystrybucję kluczy do szaf. Każda z szaf posiada osobny klucz, za każdym zgłoszeniem technik uzyskuje dostęp tylko do tych kluczy, które są niezbędne do wykonania konkretnych zadań. Wprowadzono także dodatkowe systemy bezpieczeństwa oraz monitoring CCTV. Wjazd na teren obiektu wymaga przejazdu przez śluzę złożoną z dwóch bram, gdzie dokonuje się inspekcji pojazdu. Obiekt sąsiaduje z miejscową komendą policji drogowej, co także ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo.

Jak mierzyć sprawność energetyczną datacenter

Często używanym współczynnikiem określającym sprawność datacenter jest PUE, czyli stosunek całości energii elektrycznej zużywanej przez centrum danych do zużycia energii przez urządzenia IT tam pracujące. W typowych centrach przetwarzania danych współczynnik ten oscyluje w okolicach 1,8-2,0 (zależnie od klimatu i wyposażenia), najlepsze porady umożliwiają osiągnięcie PUE=1,5 (czyli sprawności 66,6%). Dzięki dobraniu odpowiedniej lokalizacji i technologii, datacenter w Wynyard charakteryzuje się współczynnikiem PUE=1,2 (czyli sprawnością 83,3%) z tendencją spadkową w miarę wzrostu ilości urządzeń IT tam pracujących.

Porównywanie centrów przetwarzania danych jedynie na podstawie PUE jest jednak błędem, gdyż osiągi datacenter istotnie zależą od warunków klimatycznych panujących w danej lokalizacji. Wynyard ma bardzo dobry klimat pod tym względem, gdyż dni upalne należą tam do rzadkości, podobnie jak bardzo silne mrozy, wymagające korzystania z ogrzewania.

Inteligentne oświetlenie

Jednym z odbiorników energii elektrycznej w datacenter jest oświetlenie biura oraz hal części serwerowej. Aby minimalizować zużycie energii, wewnątrz całego obiektu stosuje się automatycznie włączane oświetlenie sterowane czujnikami ruchu. Wyjątkiem jest oświetlenie zewnętrzne, które musi działać przez całą noc ze względów bezpieczeństwa oraz światła awaryjne i tymczasowe oświetlenie robocze rozbudowywanej właśnie drugiej połowy budynku. Na zewnątrz wykorzystuje się wysokociśnieniowe lampy sodowe, w rozbudowywanej hali - lampy metalohalogenkowe o wysokiej sprawności. W eksploatowanych pomieszczeniach świecą świetlówki liniowe (T8 i T5) oraz kompaktowe, sterowane automatycznie.


TOP 200