Egeria w Pekao Development

CDN zawarł z Pekao Development umowę na wdrożenie oprogramowania Egeria i systemu rachunkowości zarządczej IRIS-Controlling. Firmy nie ujawniły wartości kontraktu.

Pekao Development będzie korzystać z oprogramowania ERP Egeria. CDN wdroży w firmie moduły wspierające zarządzanie w zakresie: finansów i księgowości, sprzedaży, zarządzania zasobami ludzkimi oraz majątku trwałego. Zawarta umowa przewiduje również wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej - IRIS Controlling. Firmy nie ujawniły wartości kontraktu.

Działalność Pekao Development obejmuje doradztwo, organizowanie i realizację inwestycji budowlanych oraz zarządzanie nieruchomościami.

Zobacz również: