Efektywność energetyczna centrum danych

Wzrastające zapotrzebowanie na energię coraz bardziej złożonych systemów teleinformatycznych, zmusza do poszukiwania rozwiązań pozwalających na ograniczanie jej poboru i tym samym zmniejszanie kosztów utrzymania. Warto przyjrzeć się strategiom i metodom tworzenia energooszczędnych centrów danych.

Istnieje wiele rekomendacji w zakresie redukcji ilości energii konsumowanej przez centra przetwarzania danych czy serwerownie. Większość metod skupia się na redukcji mocy zainstalowanych urządzeń teleinformatycznych, poprzez konsolidację (wirtualizację) serwerów czy migrację do serwerów kasetowych "blade". Aby stworzyć w pełni wydajny i ekologiczny system, nie wystarczy tylko zmniejszyć liczbę urządzeń IT. Potrzebne są zmiany zarówno organizacyjne, jak i technologiczne, obejmujące infrastrukturę zasilania i chłodzenia.

Ile mocy potrzebuje centrum danych?

Centra danych zużywają zwykle znacznie więcej energii niż jest to konieczne, co wynika z ich przewymiarowania w stosunku do aktualnych potrzeb zarówno w zakresie samej infrastruktury teleinformatycznej, jak i systemu zasilania i chłodzenia. W wielu przypadkach moc chłodzenia jest celowo przeszacowana tak, aby układ chłodzenia był w stanie zapobiegać powstawaniu tzw. gorących punktów, szczególnie w środowiskach o wysokiej gęstości.

Zobacz również:

  • TikTok z centrami danych w Europie
  • Oracle zainwestuje 1,5 mld dolarów w Arabii Saudyjskiej
Jak obliczyć zapotrzebowanie na moc w serwerowni/centrum danych?
Kwestia zawyżania mocy w stosunku do istniejących obciążeń jest również dosyć częstą praktyką przy doborze zasilaczy UPS. Wynika ona z konieczności uwzględniania zapasu mocy w przypadku stosowania urządzeń nieskalowalnych dla przyszłej rozbudowy systemu teleinformatycznego. Aby uniknąć przeszacowania mocy systemu zasilania i chłodzenia, warto stosować rozwiązania modułowe, cechujące się możliwością łatwej rozbudowy.

Sprawność energetyczna centrum danych

Centra danych oraz serwerownie pracują w trybie ciągłym, dlatego moc zainstalowanych urządzeń ma ogromny wpływ na płacone rachunki za energię elektryczną, której ceny ciągle rosną. Sprawność energetyczną centrum danych określa się jako stosunek całkowitej energii pobieranej przez system teleinformatyczny oraz infrastrukturę fizyczną do mocy zużywanej bezpośrednio przez system IT. Z przeprowadzanych pomiarów i analiz wynika, że ponad 50% energii dostarczonej do typowego centrum przetwarzania danych nie jest zużywane przez sprzęt teleinformatyczny, ale przez infrastrukturę fizyczną (głównie systemy zasilania i chłodzenia). Oznacza to, że sprawność energetyczna typowego centrum danych kształtuje się na poziomie poniżej 50%. Ze sprawnością zasilaczy w większości urządzeń teleinformatycznych (serwerów, przełączników itp.) nie jest dużo lepiej, gdyż nie przekracza ona 75%. W efekcie aż 25% energii elektrycznej dostarczonej do urządzeń IT jest tracone i ulega przemianie na ciepło, odprowadzenie którego jest kosztowne.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200