Efektywniejsze zarządzanie w ComArch

ComArch uchwalił strategię i politykę wdrażania systemu CMM – Capability Maturity Model, który jest amerykańskim modelem zarządzania przeznaczonym dla firm informatycznych.

ComArch uchwalił strategię i politykę wdrażania systemu CMM – Capability Maturity Model, który jest amerykańskim modelem zarządzania przeznaczonym dla firm informatycznych.

Wdrożenie CMM to kolejny etap ulepszania procedur zarządzania firmie. Celem jest rozszerzenie wprowadzonego już do firmy Systemu Zarządzania jakością ISO.

Zobacz również:

CMM powstał w USA w Software Engineering Institute, gdzie rozwijany jest do dzisiaj. Model ten przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla firm z branży informatycznej i obejmuje zagadnienia specyficzne tylko dla tej branży. Pozwala na ocenianie dojrzałości procesów informatycznych jak i identyfikowanie czynników kluczowych, które mogą wpłynąć na ich przyspieszenie.

W pierwszej fazie projektami pilotowymi będą: Tytan Mobile Portal, InsightNet dla PTC, Orlando EFOS dla WBK, Egeria dla NBP. Pierwszymi kluczowe obszarami, w których wprowadzany będzie CMM to zarządzanie wymaganiami, planowanie projektu i śledzenie projektu.

Więcej informacji:

http://www.sei.cmu.edu/cmm