Efbud i MIS wprowadzają rozwiązanie mis-Inwestycje

Katowicka firma Efbud we współpracy z wrocławskim MIS opracowała nową wersję systemu wspierającego zarządzanie procesami inwestycyjnymi. Obejmuje on realizację zadań ze sfery organizacyjnej procesu, a także zagadnienia ewidencyjno-rozliczeniowe. Według przedstawicieli Efbud, mis-Inwestycje jest przeznaczony dla dużych i średnich organizacji, w szczególności z sektorów energetycznego, telekomunikacyjnego, a także chemicznego i budowlanego. Obecnie system jest wdrażany w Zakładzie Energetycznym Warszawa - Teren. Koszt tego projektu wynosi ok. 400 tys. zł. Efbud i MIS należą do grupy kapitałowej MacroSoft.

Katowicka firma Efbud we współpracy z wrocławskim MIS opracowała nową wersję systemu wspierającego zarządzanie procesami inwestycyjnymi. Obejmuje on realizację zadań ze sfery organizacyjnej procesu, a także zagadnienia ewidencyjno-rozliczeniowe. Według przedstawicieli Efbud, mis-Inwestycje jest przeznaczony dla dużych i średnich organizacji, w szczególności z sektorów energetycznego, telekomunikacyjnego, a także chemicznego i budowlanego. Obecnie system jest wdrażany w Zakładzie Energetycznym Warszawa - Teren. Koszt tego projektu wynosi ok. 400 tys. zł. Efbud i MIS należą do grupy kapitałowej MacroSoft.

Warstwy inwestycji

Oprogramowanie wspierające zarządzenie procesami inwestycyjnymi było rozwijane przez Efbud od kilku lat w technologii Microsoftu. W obecnej wersji system przeniesiono do nowych struktur. "Chcieliśmy, by podstawę systemu stanowiło środowisko realizujące zaawansowane funkcje wymiany informacji, zarządzania dokumentami oraz pozwalające na swobodne projektowanie aplikacji dedykowanych" - mówi Krzysztof Lewicki, wiceprezes Efbud. Oprogramowanie mis-Inwestycje stworzono z wykorzystaniem mis-Partner, aplikacji typu MIS do zarządzania wiedzą, i przeniesiono na platformę Lotus Notes.

System składa się z trzech warstw. Pierwszą, stanowi platforma Lotus Notes/Domino udostępniająca skrzynki pocztowe i kalendarze. Druga warstwa to system mis-Partner, który pozwala m.in. na ewidencję struktur wewnętrznych firmy, partnerów, kontaktów oraz tworzenie i dystrybucję wzorców dokumentów. Oferuje mechanizmy wyszukiwania informacji, a także obsługę centralnej bazy dokumentów firmowych.

Trzecia warstwa - aplikacja mis-Inwestycje - obsługuje planowanie, realizację zadań inwestycyjnych, procedury rozliczenia i zamknięcia inwestycji.

Wersje branżowe

Pakiet mis-Inwestycje wyposażono w mechanizmy obsługi przetargów, zgodne z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych, oraz funkcje pozwalające na śledzenie procesu zawierania i realizacji kontraktów. Zautomatyzowano jeden z najtrudniejszych etapów procesu inwestycyjnego - rozliczenie inwestycji i przekazanie jej do majątku trwałego przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie może być również modyfikowane zgodnie ze specyfiką przedsiębiorstwa. Obecnie Efbud oferuje wersję "energetyczną", która jest wyposażona np. w moduły do kompleksowej obsługi realizacji przyłączy.


TOP 200