Edytowanie PDF bez Acrobata

Firma ABBYY oferuje program PDF Transformer 1.0, który umożliwia konwersję plików PDF do innych formatów, m.in. HTML, TXT, lub używanych przez Word i Excel.

Firma ABBYY oferuje program PDF Transformer 1.0, który umożliwia konwersję plików PDF do innych formatów, m.in. HTML, TXT, lub używanych przez Word i Excel.

Aplikacja wykorzystuje mechanizmy do rozpoznawania tekstu oraz analizy układu strony i położenia obrazów graficznych, umożliwiając edycję dokumentów PDF bez potrzeby stosowania Adobe Acrobat. PDF Transformer 1.0 kosztuje ok. 200 zł.

AutoID Polska, tel. (+12) 292 51 00

http://www.finereader.pl


TOP 200