Edusoft bliżej CSS

Zarząd Computer Service Support SA podjął kroki, mające na celu konsolidację grupy kapitałowej. W jej skład wchodzi m.in. Centrum Edukacyjne Edusoft.

Zarząd Computer Service Support SA podjął kroki, mające na celu konsolidację grupy kapitałowej. W jej skład wchodzi m.in. Centrum Edukacyjne Edusoft.

"Zależy nam na wykorzystaniu potencjału Edusoftu przy budowie portfela usług świadczonych przez naszą firmę. Konsolidacja w żadnym wypadku nie oznacza rezygnacji z organizowania szkoleń otwartych ani zniknięcia marki Edusoft z rynku. Wprost przeciwnie, myślimy o rozszerzeniu oferty edukacyjnej Edusoftu" - mówi Przemysław Skiba, dyrektor marketingu CSS SA.


TOP 200