EduSoft szkoli z obsługi intranetu

Spółka zawarła umową na przeszkolenie ponad 3 tys. pracowników BRE Banku w zakresie obsługi intranetowej platformy opartej na oprogramowaniu Microsoftu.

Spółka przeszkoli ponad 3 tys. pracowników BRE Banku w zakresie obsługi i administracji wdrożonej w banku intranetowej platformy, opartej na oprogramowaniu Microsoftu.

Szkolenia prowadzone w 13 miastach Polski, rozpoczną się w kwietniu i potrwają do czerwca br. Wartość kontraktu nie została ujawniona.


TOP 200