EduSoft szkoli ministerstwo

Spółka zależna Computer Service Support przeprowadzi szkolenia informatyczne pracowników Ministerstwa Gospodarki. Wartość szkoleniowego kontraktu opiewa na sumę 1,8 mln zł.

Centrum Edukacyjne EduSoft podpisało umowę z Ministerstwem Gospodarki. W ramach kontraktu o wartości 1,7 mln zł, CE EduSoft przeszkoli ponad 500 pracowników Ministerstwa. Kontrakt jest największym, pod względem wartości, w historii firmy. Projekt finansowany jest przez Skarb Państwa z pożyczki uzyskanej z Banku Światowego.

Szkolenia informatyczne w MG dotyczyć będą zaznajomienia pracowników jednostki z obsługą aplikacji MS Office, MS BackOffice, Lotus Notes, Oracle, a przede wszystkim Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ministerstwa Gospodarki (ZSIMG), używanego przez ministerstwo. Szkolenia obejmą zarówno użytkowników, jak i administratorów systemów.

Cykl szkoleń został podzielony na cztery etapy. Pierwszy z nich(już zakończony)obejmował podstawowe szkolenia z posługiwania się MS Office, Lotus Notes i z obsługi ZSIMG. Drugi etap stanowić będą szkolenia dla bardziej zaawansowanych użytkowników wszystkich wymienionych programów. Trzeci etap obejmie specjalistyczne szkolenia z bezpieczeństwa danych, tworzenia raportów, konfigurowania ścieżek obiegu dokumentów w ZSIMG. Szkolenia te obejmą wybranych pracowników merytorycznych ministerstwa oraz administratorów systemów. Czwarty etap, częściowo zrealizowany, obejmuje indywidualne szkolenia dla kadry kierowniczej ministerstwa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200