EasyER do baz danych

Firma Evergreen Software Tools opracowała nowy pakiet do obiektowego modelowania danych.

Firma Evergreen Software Tools opracowała nowy pakiet do obiektowego modelowania danych.

Firma Evergreen Software Tools Inc. (www.esti.com) znana jest w Polsce z taniego i raczej przestarzałego pakietu EasyCASE, przeznaczonego do modelowania procesów, danych i zdarzeń za pomocą tradycyjnych, strukturalnych metod projektowania. Pakiet EasyCASE działa na serwerze Novell i może być używany przez wielu użytkowników Windows, posługujących się wspólnym, prostym repozytorium informacji o projekcie (opartym na dBase III+). Jego możliwości są ograniczone: brakuje mu np. funkcji modelowania fizycznej struktury bazy danych.

Aby uzupełnić ten brak, firma Evergreen stworzyła program EasyCASE Database Engineer for Windows 3.x, pozwalający na uzyskanie ograniczonego modelu fizycznego z projektu wykonanego za pomocą EasyCASE. Jednak żadne z tych narzędzi nie będzie już rozwijane. Evergreen wprawdzie zapowiada dalsze wsparcie i sprzedaż tych narzędzia tak długo, jak długo będzie na nie zapotrzebowanie, ale odradza używanie ich do nowych projektów.

Obecnie Evergreen proponuje nowy pakiet programistyczny EasyER, służący do modelowania danych w popularnych metodykach programistycznych (Martin, Bachman, Shlaer-Mellor, IDEF1X). Pakiet ma także możliwość obiektowego modelowania danych za pomocą jednej z nowoczesnych metodyk modelowania obiektowego: Rumbaugh, OMT, Coad-Yourdon oraz jednolitego języka modelowania (Unified Modelling Language - UML). Ponadto pakiet EasyER jest ściśle powiązany z współczesnymi narzędziami do szybkiego projektowania aplikacji - Delphi, PowerBuilder i Visual Basic.

EasyER nie jest narzędziem typu CASE, nie pozwala bowiem np. na modelowanie procesów lub zdarzeń. Jest to pakiet przeznaczony głównie do modelowania danych i definiowania struktury bazy danych.

EasyER jest nowoczesnym pakietem programistycznym, dobrze zintegrowanym ze środowiskiem Windows. Zawiera słownik oparty na bazie danych Sybase SQL Anywhere, motor do uruchamiania raportów Crystal Reports 4.5 (obecnie Seagate Reports), korzysta z techniki OLE 2.0 i sterowników ODBC do łączenia się z bazami danych.

Poważną wadą EasyER jest to, że działa jedynie na pojedynczych stacjach klienta i nie wspiera grupowej pracy programistów nad większym projektem.Pakiet do pracy zespołowej pojawi się prawdopodobnie w połowie roku.

Pakiet EasyER może służyć do modelowania danych dla popularnych baz na biurko (Access, Paradox, dBase, FoxPro) oraz baz SQL: Borland InterBase, Microsoft SQL Server 6.x, Oracle 7.x, Sybase SQL Server System 11, IBM DB2 v. 2.11 oraz Sybase SQL Anywhere 5.0.

Migracja do EasyER

Istnieje możliwość przeniesienia pewnych części projektu (encje, ich zależności, rekordy, elementy, domeny, trygery, zapamiętane procedury i rozszerzone atrybuty PowerBuildera, diagramy ER) z repozytorium EasyCASE do słownika EasyER: Jednakże migracja ma charakter jednokierunkowy; nie można przenieść żadnych danych w odwrotną stronę. Istnieje wprawdzie pakiet migracyjny, ale działa on jedynie z 16übitową wersją EasyER.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200