ESET Vulnerability Assessment - usługa testowania zabezpieczeń sieci

Firma ESET udostępniła ESET Vulnerability Assessment (EVA) - nową usługę przeznaczoną do audytu bezpieczeństwa styku sieci firmowych z Internetem. Usługa jest zgodna z międzynarodową normą ISO/IEC 27001:2005, standaryzującą systemy zarządzające bezpieczeństwem informacji.

ESET Vulnerability Assessment działa zdalnie i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Pozwala na testowanie szczelności zabezpieczeń sieci firmowych pod kątem podatności na zagrożenia i ataki. Aby skorzystać z usługi ESET Vulnerability Assessment należy zalogować się do niej za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a następnie zdefiniować adres IP serwera lub usługi, które mają zostać poddane audytowi.

EVA symuluje wtedy różnego typu ataki, sprawdzając wskazany punkt styku z Internetem. Po zakończeniu testów wyświetlany jest pełny raport nt. wszystkich zidentyfikowanych podatności wraz z informacjami jak wykryte luki zlikwidować i jak mogą zostać wykorzystane przez potencjalnego intruza.

Zobacz również:

  • Progress wprowadza nową wersję oprogramowania Flowmon
  • Niebezpieczny 2021 rok

ESET Vulnerability Assessment potrafi wykryć ponad 46000 różnego typu podatności i luk w urządzeniach oraz usługach sieciowych. Audytowi poddawane są m.in. zapory, koncentratory VPN, modemy, serwery webowe oraz FTP, przełączniki VoIP i bramy sieciowe. Usługa jest płatna i w zależności od wybranej opcji pozwala na korzystanie z audytu przez rok, dwa lub trzy lata.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200