ERP wspiera opiekę nad niepełnosprawnymi

Flandria - pierwsza w Polsce spółdzielnia europejska zajmująca się opieką zdrowotną nad osobami niepełnosprawnymi i w trudnej sytuacji życiowej oraz rehabilitacją - wdrożyła system ERP Navireo firmy InsERT.

System integruje oddziały w jednej bazie danych i wspomaga pracę w rozproszonej strukturze firmy. Ułatwia politykę cenową i wypożyczenia sprzętu medycznego, umożliwia rozliczenia z NFZ. Wdrożenie Navireo w SCE Flandria, która prowadzi sieć sklepów medycznych, wypożyczalni sprzętu medycznego i apteki społeczne, pozwoliło na pełną integrację informacji biznesowych. System umożliwił zintegrowaną pracę online w rozproszonej strukturze, informatyzację i poprawę ergonomii procesów w wypożyczalniach, ujednolicenie kartotek towarów i kontrahentów. Rozbudowano Navireo o funkcje umożliwiające prowadzenie polityki cenowej osobno dla każdego oddziału, stworzono moduł indywidualnych cen dla kontrahenta i system kart członkowskich honorowanych w każdym punkcie sieci. Dodatkowy moduł umożliwił obsługę umów wypożyczeń sprzętu i automatyczne generowanie rozliczeń dla systemu NFZ. Wykorzystanie modelu SaaS w outsourcingu usług IT zredukowało koszty na utrzymanie i administrację rozproszonej infrastruktury sieciowej. Flandria Spółdzielnia Europejska to pierwsza w Polsce spółdzielnia europejska, której głównym celem jest umożliwienie i ułatwienie prowadzenia działalności spółdzielczej w wymiarze transgranicznym.

Zobacz również:


TOP 200