ERP w sieci handlowej

Transakcyjny ERP

W Pepco system ERP traktowany jest przede wszystkim jako system transakcyjny. "Zawsze, również w poprzednich systemach, wykorzystywaliśmy hurtownię danych, która jest dla nas warstwą analityczną. Oczywiście, konieczne były zmiany wynikające ze przeobrażenia struktur danych, ponadto poprzednio hurtownia ograniczała się do analizy obsługi sprzedaży i magazynu. Teraz dysponujemy precyzyjną informacją na temat wszystkich obszarów naszej działalności, szczegółową informacją finansową na poziomie produktu i jesteśmy w stanie wycenić księgowo każdy ruch magazynowy" - mówi Marcin Okraska. Według niego, przed wdrożeniem zintegrowanego systemu wszystkie obrazujące sytuację firmy wskaźniki KPI musiały być przynajmniej częściowo wyliczane ręcznie. Teraz sytuacja zmieniła się diametralnie.

Docelowo sieć Pepco Poland ma liczyć 300 sklepów wspieranych przez wdrożony w poznańskiej centrali system Microsoft Dynamics AX 2009. W momencie, gdy firma Columbus IT rozpoczynała projekt wdrożeniowy, sieć Pepco Poland miała 120 sklepów. W ciągu roku liczba placówek handlowych wzrosła do 200, ale jakość ani efektywność pracy organizacji nie spadła na skutek standaryzacji informatyki i wdrożenia odpowiednio skalowalnego systemu. Zrealizowanie w Pepco Poland tak złożonego projektu wymagało odwzorowania całego łańcucha dostaw - od zaopatrzenia i magazynowania, przez dystrybucję i sprzedaż detaliczną, po procesy raportowania na poziomie lokalnym i korporacyjnym. Firma nie jest jeszcze w stanie ocenić, czy wdrożenie systemu i poprawa dostępności i możliwości analizy danych wpłynęły na poprawę efektywności finansowej przedsiębiorstwa, gdyż od zakończenia najważniejszych etapów wdrożenia minęło zbyt mało czasu, a sytuację zaciemnia fakt, że organizacja była w ciężkim okresie przejściowym, w którym nowy system Wincor-Nixdorf w sklepach współpracował ze starymi systemami finansowo-księgowymi w centrali. W tym czasie firma miała poważne problemy z ustaleniem choćby wartości stanów magazynowych.

Czy bogatsza o doświadczenia z wdrożenia Pepco Poland podeszłaby dziś do niego inaczej? "Nie sądzę. Mieliśmy bardzo dobre podejście do tego wdrożenia: zaczęliśmy od procesów. Większość była gotowa jeszcze przed rozpoczęciem wdrożenia, a brakujące elementy uzupełnialiśmy na samym początku. Dość dobrze wiedzieliśmy, co chcemy zrobić, i nie mieliśmy wątpliwości w kwestii funkcjonalności. Być może położylibyśmy większy nacisk na odpowiednie przygotowanie i przeszkolenie naszych superużytkowników - jako klient czasem się spóźnialiśmy z udostępnieniem ludzi po naszej stronie" - zastanawia się Marcin Okraska.


TOP 200