ERP w kompleksie młynów zbożowych

Młyny Szczepanki to jedna z kilkudziesięciu firm działających w ramach kompleksu rolniczego wyspecjalizowanego w przetwórstwie zbóż, dystrybucji chemikaliów rolniczych i pasz, a także hodowli bydła.

Jest to jeden z niemal 30 podmiotów Grupy Rolniczej Michalczyk, które korzystają ze zintegrowanego rozwiązania firmy Epicor wspierającego zarządzanie. Zrealizowany pięć lat temu projekt wdrożeniowy miał na celu usprawnienie obiegu informacji zarządczej w ramach kompleksu spółek rolniczych. Oprogramowanie iScala wsparło procesy finansów, księgowości, sprzedaży, logistyki i HR. System zintegrowano ze specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w firmie Młyny Szczepanki. Poza usprawnieniami w zarządzaniu grupą istotne okazały się zmiany w sposobie funkcjonowania działu handlowego i zarządzania relacjami z klientami. Wcześniej poszczególne spółki kompleksu rolnego bazowały na niezależnych aplikacjach obsługujących poszczególne procesy, m.in. sprzedaż, logistykę i gospodarkę magazynową. Konieczne stało się wdrożenie rozwiązania, które umożliwiłoby stworzenie spójnego systemu obiegu informacji w grupie. "Ze względu na obecność wielu mniejszych firm i podobny profil ich działalności, poszukiwaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby na swobodną modyfikację jego funkcjonalności i jej dopasowywanie do naszych potrzeb" - mówi Robert Nowacki, kierownik Działu Informatyki w firmie Młyny Szczepanki. Mniej rozbudowane były wdrożenia realizowane w należących do Grupy Rolniczej Michalczyk gospodarstwach rolnych.

Zobacz również:


TOP 200